Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

 

BIP

Museum

Zamówienia publiczne

Łódź, 28.05.2018r

ZP-II/2018
Roboty budowlane dla zadania pn.
„Rewitalizacja i modernizacja ogrodu przy pałacu Izraela K. Poznańskiego z przełomu XIX/XX wieku - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki edytowalne

kosztorys - załącznik nr 6

tabela elementów scalonych

Informacje techniczne:

Plan sytuacyjny

Inw. zieleń

Inw. nawierzchnie

Pro zieleń

Pro wyposażenie

Pro nawierzchnie

Pro detale

Pro detale

Inw Brama Północna

Rozbiórka garażu

Garaż

Garaż

Garaż

Garaż

Garaż

Pro Brama północna

Drzewa do usunięcia

Inwentaryzacja drzewostanu

Opis Projekt zamienny

Program prac konserwatorskich

Przedmiar

 

Łódź, dnia 28 maj 2018 roku DYREKTOR
Muzeum Miasta Łodzi

/-/Barbara Kurowska

 


 

Łódź, 30.05.2018r

ZP-II/2018
MODYFIKACJA SIWZ

 

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wzór załącznika nr 7 do oferty

 


 

Łódź, 11.06.2018r

ZP-II/2018
MODYFIKACJA SIWZ i pozostałe

 

Zapytanie Wykonawcy

Wyjaśnienie i modyfikacja zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich

Zezwolenie na usunięcie drzew

 


 

Łódź, 13.06.2018r

ZP-II/2018
Informacja

 

Informacja z otwarcia ofert

 


 

Łódź, 14.06.2018r

ZP-II/2018
Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum