Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Edukacja

Heading Photo

Od 1 listopada 2016 roku ze względów organizacyjno-technicznych ekspozycje są wyłączone ze zwiedzania. Oddział nie będzie ponadto prowadzić zajęć edukacyjnych (oprócz muzealnych spotkań z cyklu „Lubię wiedzieć”, które będą się odbywać bez zmian, więcej>). Godziny pracy pracowników Oddziału od 1 listopada 2016 roku: poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Lekcje muzealne prowadzą pracownicy merytoryczni. Treść i forma zajęć dostosowane są do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych. Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy z zakresu wielowyznaniowej historii Łodzi i jej wielokulturowego dziedzictwa, budowanego przez wyznawców katolicyzmu, judaizmu, protestantyzmu i prawosławia. Każde zajęcia to opowieść o Łodzi przez pryzmat systemów religijno-kulturowe i dorobek cywilizacyjno-kulturowy jej mieszkańców. Dzięki lekcjom muzealnym można sięgnąć do korzeni judaizmu i chrześcijaństwa; uświadomić sobie, jak wyznanie i kultura religijna wpływają na życie codzienne, zachowania ludzi, etos pracy, obchodzenie świąt i uroczystości, jak determinują obyczaje, ubiór, sztuki plastyczne, architekturę.

Zajęcia przebiegają w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem do każdej lekcji prezentacji multimedialnych i elementów interaktywnych. W czasie ich trwania udostępniane są eksponaty, ikonografia, zdjęcia. Przygotowano także ciekawe pokazy filmowe, konkursy i gry.

Oferta edukacyjna kierowana jest także do młodzieży akademickiej - w ramach zajęć ze sztuki sakralnej, religioznawstwa, filozofii czy kulturoznawstwa.

Lekcje muzealne obejmują 6 bloków tematycznych:

  1. W kręgu kultury katolickiej
  2. Religia i kultura Żydów
  3. Świat kultury prawosławia
  4. Protestantyzm w Łodzi – konfesje, dziedzictwo kulturowe
  5. Szlakiem łódzkich świątyń – dzieje, architektura, symbolika
  6. Plac wolności, dawniej Rynek Nowego Miasta

lekcja_kultura_protestanckalekcja_tradycja_katolickalekcja_tradycja_prawoslawnalekcja_tradycja_zydowska

 EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum