Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Muzeum

Publikacje online

2014

 

 

W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta
Autor projektu, redakcja:
Michał Gruda
Opieka merytoryczna:
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Transkrypcje spotkań i ich redakcja oraz montaż plików audio:
Marzena Badziak
Opracowanie redakcyjne:
Zuzanna Hylla
Opracowanie graficzne, skład:
The Endless Summer Studio /
Magdalena Lauk
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange w ramach projektu Akademia Orange.
Publikacja wydana na Licencji Creative Commons Polska 3.0 –
Uznanie autorstwa CC-BY
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
163 s., ilustracje

Publikacja jest zbiorem wywiadów, transkrypcji i tekstów zgromadzonych podczas realizacji projektu "W poszukiwaniu zaginionego kwartału", przeprowadzonego przez Muzeum Miasta Łodzi w 2014 roku.
Spotkania, których transkrypcje znajdują się w tekście można również odsłuchać, klikając na ikonkę głośnika na początku transkrypcji.

Pobierz publikację w wersji PDF

2014

Aleksander Tansman. Warsztat kompozytora : Alexandre Tansman – Composer’s technique and workshop : Alexandre Tansman – l’atelier du compositeur
redakcja: Magdalena Krajewska-Sochala, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Marcin J. Szymański.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
184 s., ilustracje
Wszystkie teksty w językach: polskim, angielskim i francuskim.

Aleksander Tansman urodził się w Łodzi, ale z wyboru był obywatelem Francji. Koncertował prawie na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Hongkongu i wielu innych zakątkach globu. Pod koniec lat 20. XX wieku stał się czołowym przedstawicielem awangardy muzycznej – „nowej szkoły kompozytorskiej”. Uznawany za najwybitniejszego kompozytora polskiego.
Album zawiera teksty poświęcone sylwetce kompozytora, bogaty materiał ilustracyjny oraz szczegółowe kalendarium życia. Tekst trójjęzyczny.

Pobierz katalog w wersji PDF
2014

Katalog memorabiliów profesora Jana Karskiego ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi,
oprac. Andrzej Jankowski, Mirosław Jaskulski, Małgorzata Laurentowicz-Granas.
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014,
150 s., ilustracje kolorowe

Katalog jest spisem obszernego zbioru pamiątek, przekazanych w darze przez legendarnego emisariusza Jana Karskiego Muzeum Miasta Łodzi, a tym samym całemu społeczeństwu. Zróżnicowany zbiór został podzielony w katalogu na dziewięć działów grupujących obiekty jednorodne z punktu widzenia funkcji lub sposobu ich wytworzenia. W obrębie działów pozycje ujęto w ciągu chronologicznym.

Katalog jest elementem nowej wystawy stałej, która została przygotowana w stulecie urodzin Profesora Karskiego i zachowując charakter ekspozycji biograficznej z elementami wnętrza waszyngtońskiego mieszkania prezentuje materiały dotyczące wielu aspektów bogatego życia intelektualnego.

Pobierz katalog w wersji PDF
2014

Zapraszamy do lektury czasopisma Miscellanea Łódzkie przygotowanego przez pracowników Muzeum Miasta Łodzi.
Zespół redakcyjny
redaktor: Katarzyna Kuropatwa-Pik
zastępca: Marcin J. Szymański
sekretarz redakcji: Marta Skłodowska
skład i łamanie: Tomasz Kochelski
fotoedycja: Magdalena Krajewska-Sochala
Łódź, Muzeum Miasta Łodzi, 2014.
168 s., ilustracje

Pobierz czasopismo w wersji PDF

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum