Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Muzeum

Wokół Wielkiej Łodzi


„Wokół Wielkiej Łodzi”

6 grudnia  2017 - marzec 2018
Galeria Wystaw Czasowych
Kuratorzy: Mirosław Jaskulski, dr Marcin Szymański

Wystawa „Wokół Wielkiej Łodzi” w swoim tytule nawiązuje do ambitnych projektów z początku XX wieku, które zakładały skupienie w granicach Łodzi przylegających obszarów. W zamyśle twórców miała to być wielka, europejska metropolia. Plany te okazały się mrzonkami, natomiast sam koncept stworzenia z Łodzi miasta o tak dużej randze jest ciekawym pretekstem do zadania pytań o to, czym faktycznie było to miasto, jakie miało zadania i jaką rolę spełniało.

Na wystawie zostanie ukazany rozwój Łodzi od okresu nadania mu statusu osady fabrycznej, aż do współczesności, kończąc narrację na ważnych pytaniach o przyszłość miasta. Opowiemy o zagadnieniach związanych z próbami polepszenia jakości życia mieszkańców.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć między innymi urządzenia i wynalazki, które przyczyniły się do postępu technicznego, mapy przebudowy i rozbudowy miasta, również te niezrealizowane, a także bogaty materiał zdjęciowy, w znacznej części nigdy wcześniej niepublikowany. Dodatkowo wystawę wzbogacą modele maszyn wraz z opisami, pozwalającymi na zapoznanie się z elementami historii techniki.

Zwiedzający poznają przyczyny, dla których Łódź w początkach XX wieku nie stała się aglomeracją kilku miejscowości, lecz wchłonęła sąsiadów; dowiedzą się, że plany przebudowy Dworca Fabrycznego istniały już przed wiekiem, tak samo jak pomysły połączenia go z Łodzią Kaliską. Unikatowe zdjęcia lotnicze wraz z mapami pozwolą samodzielnie ocenić, czy model budowy wielkich osiedli w okresie powojennym był słuszny, czy błędny, i jakie ma to konsekwencje obecnie.

Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny „Akademia świadomego mieszkańca”. Od października w Muzeum odbywać się będą lekcje i warsztaty wprowadzające w tematykę ekspozycji, dzięki czemu najmłodsi odbiorcy projektu będą mogli świadomie, z poszerzoną wiedzą i nabytymi kompetencjami kulturalnymi, odczytać wystawę. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest przygotowanie pomocy dydaktycznych w postaci modeli dotykowych 3d do samodzielnego składania. Wśród eksponatów, które nazwać możemy „atrybutami nowoczesności”, znajdą się między innymi: wagon tramwajowy, turbozespół elektrowni, lokomobila parowa, parowóz, maszyna włókiennicza. Modele będą prezentowane na wystawie i zostaną wykorzystane podczas zajęć. Dodatkową atrakcją dla odbiorców będą kartonowe modele budynków charakterystycznych dla łódzkiej architektury XIX i XX wieku. W ramach projektu zrealizowany zostanie także film edukacyjny poświęcony rozwojowi Łodzi.
Wszystkie modele i film powstałe w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione na wolnej licencji do pobrania ze strony internetowej Muzeum. Dodatkowo, zostaną opracowane  trzy scenariusze zajęć, z których dwa powstaną z myślą o dzieciach w wieku 7-12 oraz 13-18 lat, zaś jeden dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwzględniający takie dysfunkcje jak lekka niepełnosprawność intelektualna czy niepełnosprawność słuchu. Dzięki nim nauczyciele i opiekunowie będą mogli samodzielnie przygotować zajęcia z wykorzystaniem wszystkich wymienionych wcześniej elementów.
Przygotowywane pomoce dydaktyczne zostaną skonsultowane z zaprzyjaźnionymi organizacjami – Fundacją Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Łodzi) oraz łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

Wystawa i towarzyszący jej zróżnicowany cykl działań edukacyjnych będą też pretekstem do rozmowy o mieście w ogóle - jakie powinno być, by mieszkało się w nim dobrze? Jakie konsekwencje w dzisiejszych czasach ma przemysłowa przeszłość miast? Czy można było zrobić coś lepiej, i co ważniejsze - co robić teraz? Spotkania z architektami i urbanistami pomogą nam odpowiedzieć na te pytania, ważne nie tylko dla Łodzi, ale i dla wielu innych ośrodków.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra" oraz ze środków Miasta Łodzi.

Ilustracja: Zajezdnia tramwajowa na Rynku Bałuckim w okresie międzywojennym, ze zbiorów MMŁ

 


Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Licencja Creative Commons

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum