“Jak zdjęcie staje się ikoną? ” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”

2 października 2022
14:00:00 -

Prowadzenie:Anna Łagodzińska-Pietras
Koszt: 1,00 zł/os. (bilet ulgowy), 3,00 zł/os. (bilet normalny)
Zapisy: 692 926 319, 42 307 13 82, edukacja@muzeum-lodz.pl
Zapisy prowadzi Dział Edukacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Obraz pełni istotną rolę w kulturze ludzkości od tysięcy lat. Począwszy od malowideł skalnych i hieroglifów stanowi istotną rolę komunikacyjną. Z biegiem czasu i rozwojem technologii zanurzamy się coraz głębiej w kulturze obrazkowej. A może do niej powracamy? Spotkanie towarzyszące wystawie czasowej „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” poświęcone zostanie rozmowie na temat siły obrazu i jego oddziaływania na społeczeństwo, zastanowimy się też nad drogą, jaką fotografia przechodzi do momentu, gdy staje się ikoniczna i rozważymy, jakie czynniki decydują, że zdjęcie przeobraża się w symbol czasu, miejsca, wydarzenia.
W spotkaniu udział wezmą ekspertki: kuratorka wystawy, pomysłodawczyni przedsięwzięć promujących fotografię – Monika Szewczyk-Witek, badaczka kultury wizualnej Natalia Słaboń oraz uznana fotoreporterka Agnieszka Sadowska, której prace prezentowane są na ekspozycji, a w ostatnich miesiącach pracuje na granicach polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej. Wydarzenie poprowadzi Anna Łagodzińska-Pietras – historyczka z Muzeum Miasta Łodzi. Spotkaniu towarzyszy kuratorskie oprowadzanie po wystawie.