“O sporcie w łódzkich fabrykach” – oprowadzanie po wystawie „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej

2 października 2022
12:00:00 -

Prowadzenie: Sebastian Glica
Koszt: 1,00 zł/os. (bilet ulgowy), 3,00 zł/os. (bilet normalny)

Fabryczne kluby sportowe stanowiły ważną część łódzkiego sportu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ich powstanie i działalność powiązana była z wydarzeniami społeczno-politycznymi zachodzącymi w Polsce, w drugiej połowie lat 20. XX w. Efektem było m.in. zakładania ośrodków wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego na terenie zakładów pracy, które w niedługim czasie przekształciły się w kluby sportowe. Tworzenia przyzakładowych zespołów fabrycznych do 1939 r. spowodowane było również chęcią konsolidacji pracowników oraz budowania wśród nich poczucia wspólnoty i tworzenia więzi z miejscem pracy.
Podczas spotkania przybliżymy historię najważniejszych łódzkich klubów fabrycznych oraz ich wpływ na życie sportowe Łodzi i Polski. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane historią łódzkiego sportu do udziału w wydarzeniu, w tym szczególnie potomków przedwojennych sportowców łódzkich klubów fabrycznych.