06 wrzesień 2023
Wystawa „Paweł Klecki i muzyka Łodzi”

Wystawa czasowa „Paweł Klecki i muzyka Łodzi” przygotowywana przez Muzeum Miasta Łodzi w 50. rocznicę śmierci Pawła Kleckiego jest pierwszą ekspozycją poświęconą pamięci, osobie i dorobkowi wybitnego artysty pochodzącego z Łodzi, który po II wojnie światowej na stałe osiadł w Szwajcarii.

Głównym celem wystawy jest przybliżenie życia oraz twórczości kompozytorskiej i dyrygenckiej Pawła Kleckiego. To właśnie jego postać stała się głównym bohaterem ekspozycji, którą współdzieli z pokoleniem łódzkich artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery w Łodzi, a dziś są postaciami ikonicznymi. Mowa tu o Aleksandrze Tansmanie, Julianie Tuwimie oraz nieco starszym, Arturze Rubinsteinie.

Pierwsza część ekspozycji poświęcona jest początkom łódzkiej kultury muzycznej na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie powstała Łódzka Orkiestra Symfoniczna, która dała początek dzisiejszej Filharmonii Łódzkiej. W historycznym pierwszym składzie orkiestry znaleźli się Paweł Klecki grający na skrzypcach i Aleksander Tansman – grający partie harfy na fortepianie. Klecki, Tansman i Tuwim byli bliskimi przyjaciółmi i utrzymywali kontakty oraz wspierali się na przestrzeni lat trwania ich twórczej działalności.

Kolejna część wystawy skupia się na okresie II wojny światowej, który był kluczowy dla twórczego życia łódzkich artystów. Dla Kleckiego był to czas pożegnania się z twórczością kompozytorską. Ostatnia część ekspozycji przedstawia powojenny okres życia muzyka, kiedy na stałe zasiadł w Szwajcarii i zajął się wyłącznie karierą dyrygencką.

Więcej informacji o wystawie.

Program towarzyszący wystawie:

 

 07.10.2023 r., godz. 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie (spotkanie tłumaczone na PJM, asysta przewodnika deskryptora)
Prowadzenie: dr Wojciech Wendland

20.10.2023, godz. 18.00
Spotkanie z autorami i redaktorami książki “Paweł Klecki – portret artysty z historią w tle” połączone z oprowadzaniem po
wystawie
Prowadzenie: Piotr Mika

Przypadająca w 2023 roku pięćdziesiąta rocznica śmierci Pawła Kleckiego sprowokowała do zainteresowania tą postacią
badaczy, reprezentujących łódzkie środowisko i działających w kręgu Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i
Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, do których dołączyli teoretycy, muzykolodzy, historycy i dyrygenci z innych ośrodków
akademickich krajowych i zagranicznych. Ten kilkunastoosobowy zespół doprowadził do stworzenia książki, która stanowi
pierwsze tak szerokie i wielowymiarowe naukowe ujęcie aspektów jego biografii oraz działalności dyrygenckiej i kompozytorskiej.

08.10.2023, godz. 12.00

Tytuł: „Co słychać w Muzeum?” – rodzinne warsztaty muzyczne
Prowadzenie: Magdalena Włodarczyk, Jakub Czech
Podczas warszatatów uczestnicy zostaną zapoznani z twórczością wybitnych łódzkich muzyków (Pawła
Kleckiego, Aleksandra Tansmana oraz Artura Rubinsteina), podstawami technik dyrygenckich, stworzą również własne
instrumenty muzyczne. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich opiekunów. Program zostanie tak
przygotowany, aby każdy uczestnik mógł nie tylko usłyszeć dźwięk, ale również go poczuć. Warsztaty będą szansą na
doświadczenie rytmu i fizyczne odczucie dźwięków, dzięki którym uczestnicy zajęć będą mogli poczuć rytm, drgania, wibracje i siłę
dźwięku. Warsztaty będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu w atmosferze zabawy wzmocniony zostanie potencjał twórczy
uczestników. Własnoręcznie przygotowane instrumenty oraz batuty wykorzystywane podczas zajęć uczestnicy będą mogli
zabrać do domu.

17 grudnia (niedziela), godz. 16.30 

Koncert “Muzyka Kwiatów polskich” w ramach cyklu “Muzyka Łodzi”. W programie piosenki do słów Juliana Tuwima w aranżacji Witolda Janiaka.
Wykonawcy: Agnieszka Grajnert – śpiew, Witold Janiak – fortepian

 

Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających Muzeum Miasta Łodzi od 23 września 2023 roku do 10 marca 2024 roku.