29 sierpień 2018
Mała jadalnia

Prywatna jadalnia rodziny Poznańskich jest miejscem ekspozycji prezentującej styl życia i kulturę materialną łódzkiej burżuazji początku XX w. Rekonstrukcja wyposażenia wnętrza wraz z wyrobami rzemiosła artystycznego przywołuje obraz dawnych codziennych spotkań w pałacu.

W latach poprzedzających I wojnę światową przy rodzinnym stole zasiadała seniorka rodu, Leonia Poznańska, z synami i córkami, oraz ich małżonkami, a także z wnukami. Po blisko stu latach Muzeum Miasta Łodzi przywróciło pierwotną funkcję Małej Jadalni i podjęło próbę oddania ducha tamtych wielopokoleniowych spotkań. Ta część ekspozycji opowiada nie tylko o życiu towarzyskim w kręgu bliższych i dalszych krewnych, oraz powinowatych, ale także o ówczesnej kulturze stołu i zasadach organizacji codzienności w domu. Uwzględniając kontekst historyczno-obyczajowy, przybliża kwestie rozdysponowania prac służby, ustalania dziennego i tygodniowego menu czy zaopatrzenia pałacowej kuchni w produkty spożywcze.

Na podstawie badań archiwalnych i źródłowych na wystawie odtworzono historyczne wnętrze rodzinnej jadalni Poznańskich wraz z licznymi wyrobami rzemiosła artystycznego, od porcelany i szkła, przez srebra i platery, po tkaniny. To doskonała okazja, by poznać przeznaczenie wielu niezwykłych, a dziś już zapomnianych, przedmiotów.

Kurator: dr Łukasz Grzejszczak