Gabinet Karla Dedeciusa W Muzeum Miasta Łodzi
03 wrzesień 2018
Gabinet Karla Dedeciusa (czasowo niedostępny)

Ze względu na rearanżację wystaw gabinet czasowo niedostępny.

Urodzony w Łodzi Karl Dedecius był najwybitniejszym tłumaczem i znawcą polskiej literatury w Niemczech, a także twórcą i pierwszym dyrektorem Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. Wystawa gromadzi przedmioty osobiste i archiwalia związane z autorem hasła: „Łodzianie wszystkich krajów łączcie się”.

Wychowany w wielokulturowym mieście i doświadczony tragedią udziału w II wojnie światowej Karl Dedecius poświęcił życie odbudowywaniu porozumienia i zaufania między Polakami a Niemcami. Jako tłumacz, pisarz i redaktor przybliżał czytelnikowi niemieckojęzycznemu najlepsze dokonania literatury polskiej. W jego monumentalnym dorobku znajdują się przekłady dzieł około 300 polskich literatów, m.in. Mickiewicza, Miłosza, Szymborskiej, Różewicza, Leca, Herberta i Wojtyły. Wydał 50-tomową serię Polnische Bibliothek (Biblioteka Polska), a ponadto opublikował ponad 100 innych pozycji książkowych, w tym liczne antologie (m.in. Panoramę literatury polskiej XX wieku), książki poetyckie twórców polskich oraz zbiory esejów o piśmiennictwie polskim XX w. Choć po wojnie nie wrócił do rodzinnego miasta, pozostał emocjonalnie z nim związany i podarował Muzeum Miasta Łodzi wiele dokumentów związanych ze swoim życiem i twórczością.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia rodzinne, przedmioty osobiste oraz wydawnictwa, których autorem był Dedecius. Szczególnie ciekawą częścią ekspozycji jest korespondencja dokumentująca kontakty tłumacza z polskimi poetami, zawierająca m.in. słynne wyklejanki Wisławy Szymborskiej.