03 wrzesień 2018
Gabinet Marka Edelmana i Aliny Margolis-Edelman (czasowo niedostępny)

Ze względu na rearanżację wystawy wystawa czasowo niedostępna.

 

Wystawa poświęcona Markowi Edelmanowi i Alinie Margolis. Tworzą ją przedmioty pochodzące z ich łódzkiego mieszkania przy ulicy Zelwerowicza, które wcześniej należało do rodziny Margolisów. Ekspozycja prezentowana jest w Muzeum Miasta Łodzi od 2011 roku. Powstała dzięki inicjatywie Witolda Rosseta (Radnego Rady Miejskiej w Łodzi w latach 1994-2014) oraz we współpracy z Anną
i Aleksandrem Edelmanami.

Marek Edelman i Alina Margolis byli lekarzami, społecznikach, których łączyło wyjątkowe zaangażowanie w służbę na rzecz obrony praw człowieka oraz niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. W swojej pracy zawsze byli gotowi do poświęceń, działali w poczuciu sprawiedliwości i poszanowania godności ludzkiej. Zostało to dostrzeżone na arenie międzynarodowej.

Wywodzili się z rodzin żydowskich o tradycjach socjalistycznych, związani byli z żydowską partią Bund. Poznali się w czasie drugiej wojny światowej, obydwoje uczestniczyli w walkach przeciwko niemieckiemu okupantowi: Marek Edelman brał udział w zbrojnym zrywie w getcie, razem z Aliną Margolis byli uczestnikami powstania warszawskiego. Zawirowania historyczne sprawiły, że choć połączyła ich miłość (wzięli ślub w Łodzi w 1951 roku), żyli i działali z dala od siebie. Każde z nich wytyczyło swoją drogę oraz własną misję, które z biegiem lat okazały się zbieżne – realizowali je jednak osobno: Marek Edelman w Polsce, jego żona we Francji, dokąd wyjechała w 1971 roku. W pracy najważniejszą wartością było dla nich życie człowieka – bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, przekonania polityczne czy wyznanie.