29 sierpień 2018
Pokój karciany

W eleganckiej rezydencji pod koniec XIX w. nie mogło zabraknąć pokoju do gier towarzyskich, często pełniącego także funkcję palarni. W Pałacu rodziny Poznańskich ta przestrzeń nosi nazwę Sali Arkadkowej i stanowi łącznik pomiędzy częścią reprezentacyjną budynku a prywatnymi apartamentami.

Z Sali Jadalnej dwoje drzwi prowadzi do wnętrz utrzymanych w ciemnej tonacji kolorystycznej, ze ścianami wyłożonymi dębową boazerią. O przeznaczeniu tego pomieszczenia świadczy stolik z szachownicą i potężny stół dostosowany do popularnej w XIX w. gry w karambol. Aluzję do towarzyskich rozrywek odnajdziemy także w motywach dekoracyjnych na kapitelach kolumn, przedstawiających symbole czterech karcianych kolorów. Boazeria, fragmenty sklepienia oraz drzwi zdobione są bordiurą z secesyjnym ornamentem roślinno-kwiatowym, złoconym i srebrzonym.

Dawny pokój karciany łączy się z długim i wąskim korytarzem, który niegdyś wiódł do ogrodu zimowego. Ta część pałacu ma układ trójtraktowy, w którym korytarz z pięcioma świetlikami oddziela usytuowane po jego obu stronach pokoje dawnego apartamentu mieszkalnego. Ściany wyłożone są wysoką boazerią, malowaną na kolor kości słoniowej, a w górnej części – dzielone pilastrami zdobionymi na poziomie sufitu wklęsłym ornamentem secesyjnym. Na ścianach eksponowane są obrazy ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi.