przejdź bezpośrednio do treści

History of the Palace

hp1

Widok pałacu Izraela Poznańskiego od strony ogrodu, na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku z widoczną szklaną kopułą, mieszczącą ogród zimowy (została zdemontowana w okresie międzywojennym).