Visit

Rental of interiors and sharing of collections
Rental of interiors

(Polski)

Muzeum oferuje Państwu możliwość wynajęcia pałacowych wnętrz, w celu organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych, konferencji naukowych, koncertów, pokazów, wystaw, warsztatów lub innych niebanalnych eventów. Unikalne wnętrza Pałacu Izraela Poznańskiego nadają ekskluzywny ton wielu ważnym wydarzeniom, jest to idealne miejsce dla osób, dla których ważna jest elegancka oprawa przedsięwzięć. Wśród powierzchni przeznaczonych pod wynajem znajdują się: Sala Lustrzana, Sala Jadalna oraz Ogród pałacowy.
Aby zarezerwować przestrzeń, należy zapoznać się z Regulaminem wynajmu wnętrz dostępnym poniżej. Procedurę wynajmu rozpoczyna pisemny wniosek najemcy, z prośbą o wynajem wnętrz, opisujący krótko charakter planowanego wydarzenia.

(Polski) Kontakt w sprawie wynajmu wnętrz
(Polski) Udostępnianie zbiorów i ich wizerunków

(Polski)

Muzeum udostępnia zbiory do celów wystawienniczych, naukowo-badawczych bądź innych, zgodnie z zapisami ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, na podstawie umowy o wypożyczenie bądź udostępnienie obiektów. Zgodę na udostępnienie zbiorów poza muzeum każdorazowo wyraża Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi w odpowiedzi na formalne pismo.
Muzeum udostępnia wizerunki zbiorów, a także umożliwia ich fotografowanie i/lub filmowanie na podstawie Regulaminu udostępniania wizerunków obiektów Muzeum Miasta Łodzi. Zgodę każdorazowo wyraża Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi w oparciu u złożony Wniosek o udostępnienie wizerunku obiektu stanowiący Załącznik Nr 1 do w/w Regulaminu.

Regulamin udostępniania wizerunków obiektów Muzeum Miasta Łodzi

Wniosek o udostępnienie wizerunku obiektu

 

(Polski) Kontakt w sprawie udostępniania zbiorów i ich wizerunków
(Polski) Dział Zbiorów