„Błyszczeć nad materią”. Painting by Iwa Petrowa – Andersen June 21 – August 31, 2018
June 20, 2018 - August 31, 2018

Wernisaż: 20 czerwca (środa), godz. 17:00
Miejsce: Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi – Aneks
Kurator: dr Łukasz Grzejszczak

Wystawa prezentuje twórczość malarską znanej i cenionej konserwator dzieł sztuki – Iwy Petrowej – Andersen, która w swych pracach podejmuje świadomy dialog z tradycją. Wśród obrazów znajdą się m.in. dzieła z cyklu „Jest samotność przestrzeni”.

Autorka o swojej pracy pisze następująco:

Konserwacja dzieł sztuki oraz moja twórczość malarska zawsze były dla mnie silnie ze sobą powiązane – praca konserwatora dzieł sztuki dawnej (szczególnie sztuki sakralnej, obiekty pozłacane), jak i współczesnej, w Polsce i w Danii oraz praca przy ikonach w Bułgarii i  w Polsce, miały duży wpływ na moją twórczość. Zarówno moja fascynacja sztuką ikon (wyrastałam w magicznym blasku złota ikon), jak i wpływ przyrody, krajobrazu i w tym człowieka, mocno oddziaływują i w znacznym stopniu formują styl mojego malarstwa. Blask złota i srebra to nutka ponadczasowości(…) szukam w tym ciszy, spokoju, równowagi (…)
Próbuję „zorganizować” przestrzeń umieszczając w niej element przyrody, krajobrazu, i tam gdzie jest miejsce dla człowieka zostaje miejsce i na coś więcej, niedopowiedziane, miejsce niewypełnione, samotne…
Moje obrazy to efekt eksperymentów z różnymi materiałami oraz technikami (m.in. złocenie i srebrzenie), jak i eksperymentów nad formami wyrazu.

Iwa Petrowa – Andersen urodziła się w Bułgarii. Ukończyła Liceum Sztuk Pięknych w Sofii, następnie studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała dyplom w zakresie konserwacji malarstwa. Na swoim koncie ma liczne realizacje konserwatorskie w zakresie malarstwa sztalugowego oraz innych obiektów zabytkowych. Na terenie Łodzi prowadziła prace konserwatorskie, m.in. w Pałacu I. K. Poznańskiego, Pałacu Wilhelma Scheiblera oraz Willi Edwarda Herbsta. Pracowała także przy konserwacji pozłacanych drzwi do Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie, za co otrzymała medal Związku Polskich Artystów Plastyków oraz odznakę „Budowniczego Zamku Królewskiego w Warszawie”. Prowadziła przez dwadzieścia cztery lata Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki w Konserveringscentret Vest w Danii. Jej prace, po raz pierwszy na indywidualnej wystawie, prezentowane były w 1978 roku w Łodzi, w Galerii BWA. Obrazy Iwy Petrowej – Andersen znajdują się w licznych kolekcjach w Bułgarii, Polsce, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.