Events
Choose filters:
November 25, 2023

(Polski) „Mniejszości religijne w Łodzi” – oprowadzanie po wystawie „Na wspólnym podwórku” z tłumaczeniem na język ukraiński/ “Релігійні меншини в Лодзі” – Екскурсія виставкою “У спільному дворі” з перекладом на українську мову

Wydarzenie realizowane w ramach projektu “Dzielimy się Łodzią. Ludzie – miejsca – przedmioty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa.
more