przejdź bezpośrednio do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dobre praktyki

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby strona Muzeum Miasta Łodzi była w pełni dostępna i użyteczna dla użytkowników bez względu na używaną technologię, oprogramowanie, wiek oraz poziom sprawności.

Wszystkie strony witryny posiadają poprawną strukturę nagłówków (h1…h3), prawidłowo użyte listy nieuporządkowane i uporządkowane, prawidłowo wdrożone tytuły stron, czytelną i zrozumiałą treść przycisków. Każda podstrona witryny jest przygotowana dla użytkowników komputerów, laptopów, tabletów i telefonów.

Osoby słabowidzące i niewidome

Na wszystkich podstronach wprowadzone grafiki, piktogramy i zdjęcia są zaopatrzone w tekst alternatywny a treść w plikach PDF jest dostępna dla osób korzystających z urządzeń asystujących (np. czytniki ekranu). Dla treści zawartych w interaktywnych prezentacjach multimedialnych jest przygotowana alternatywa w postaci alternatywy tekstowej oraz odrębnej podstrony html. Wszystkie elementy tekstowe posiadają odpowiedni współczynnik kontrastu treści do tła.

Intuicyjna nawigacja

W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm Skip link (przejdź do treści). Ponadto zastosowanie list nieuporządkowanych (odnośniki) na górze stron umożliwia szybkie nawigowanie po zawartości obszaru głównego strony.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Staramy się aby materiały wideo oraz audio były uzupełnione o napisy oraz są opatrzone transkrypcją zamieszczoną poniżej treści audio-wideo.Informacje zawarte na wszystkich podstronach witryny będą systematycznie wzbogacane w elementy graficzne, regularnie przeglądane, aktualizowane oraz konsultowane z użytkownikami. Strona Muzeum Miasta Łodzi jest projektem otwartym i udoskonalanym w sposób ciągły aby treści były odpowiednio odbierane na wszystkich urządzenia a w szczególności na urządzeniach mobilnych. W trosce o przygotowanie zrozumiałych i czytelnych treści dążymy do tego aby witryna była dostępna do jak największej liczby użytkowników.

Podstawy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz.526) wszystkie serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności zawarte w specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA. W celu udoskonalenia odbioru informacji na urządzeniach mobilnych treści powinny spełniać kryteria sukcesu (WCAG 2.1) dodane w kwietniu 2018.