Oferta dla klas IV-VIII
25 czerwiec 2018
Oferta dla klas IV-VIII

Głównym zadaniem zajęć edukacyjnych skierowanych do zorganizowanych grup młodzieży w wieku 11 – 15 lat jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z historią Łodzi przemysłowej, poprzez podkreślenie wyjątkowości jej wielokulturowego charakteru. Ponadto dla nastoletnich uczestników proponujemy warsztaty – realizowane na bazie wystaw stałych i czasowych – prezentujące różnorodne związki nauk ścisłych ze sztukami plastycznymi.

Proponowane tematy zajęć

Temat oraz przebieg zajęć może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników (w tym również od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności). W tym celu prosimy o podanie niezbędnych informacji podczas rezerwacji zajęć.