przejdź bezpośrednio do treści

Wydawnictwa

Wydawnictwa

WYDAWNICTWA można zakupić  w punkcie sprzedaży biletów oraz w sklepie online w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

2021

Łódź. Kamienice.

Autorzy:Jacek Kusiński, Krzysztof Stefański, Marcin Szymański Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi, Wydawnictwo Jacek Kusiński ISBN: 978-83-65026-40-8 Miejsce i rok wydania: Łódź 2021 Liczba stron: 496 Ilustracje: kolorowe Format: 21 cm Język: polski

Rola kamienic szeroko wykraczała poza podstawową funkcję, jaką było zapewnianie mieszkańcom miasta dachu nad głową. Miały one największy udział w tworzeniu tkanki Łodzi. Wypełniły przestrzeń wyznaczoną punktowo przez inne budowle o najróżniejszym przeznaczeniu. A że wybudowano je dla lokatorów o różnym statusie majątkowym, że stanęły w mniej lub bardziej reprezentacyjnych dzielnicach, że wreszcie właściciele przeznaczali na nie niejednakowe fundusze – otrzymaliśmy niezwykłą gamę budowli: od różnic w wysokości i liczbie kondygnacji przez rozmaite style architektoniczne i standard techniczny po cały przekrój zdobień i detali. Dla Łodzi stanowią bogactwo, świadectwo minionych epok, muzeum sztuki pod gołym niebem. Wiele kamienic już rozebrano, wiele uległo dewastacji i zniszczeniu. Pozostało ich jednak tak dużo, że niniejsza publikacja nie jest w stanie wyczerpać katalogu tych, które warte są uwiecznienia i pokazania. Cena: 125,00 PLN

Łodzianin w podróży. Pieszo, rowerem, koleją. O wyjazdach i rekreacji do 1939 r.

Redakcja naukowa: Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski, Maciej Jaśniewski, Beata Kamińska

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi

ISBN 978-83-65026-39-2

Miejsce i rok wydania: Łódź 2021

Format: 24 cm

Ilustracje: kolorowe

Liczba stron: 192

Język: polski

Wydawnictwo jest publikacją towarzyszącą wystawie czasowej „Łodzianin w podróży”, prezentowanej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15. Zamieszczone zostały w nim artykuły przybliżające różne oblicza łódzkich podróży – turystykę rowerową, robotnicze wczasy, rekreację łodzian w miejskich parkach. Z oczywistych powodów – przy tak obszernym zagadnieniu – nie możemy w publikacji „objąć” całości łódzkiego podróżowania. Skoncentrowaliśmy się więc na kilku kwestiach, szczególnie dużo miejsca poświęcając początkom łódzkiego kolarstwa. Najważniejszą część tomu stanowi obszerny artykuł Mirosława Jaskulskiego o początkach łódzkiego kolarstwa do 1914 r. Jego uzupełnieniem – w aspekcie turystyki rowerowej w okresie międzywojennym – jest tekst Macieja Jaśniewskiego przedstawiający rowerową wyprawę po Polsce łowiczanina Adolfa Tenusa. Kolejne artykuły w tomie poświęcone zostały: początkom zorganizowanego wypoczynku łódzkich robotników – Sebastiana Glicy – i rekreacji łodzian w łódzkich parkach – Macieja Jaśniewskiego. W ostatnim artykule – autorstwa Beaty Kamińskiej – pokazujemy najciekawsze obiekty eksponowane na wystawie „Łodzianin w podróży”.

Cena: 20zł

Cena promocyjna dla osób, które zakupią bilet na wystawę „Łodzianin w podróży”: 15zł

2019

Ocalić od zapomnienia III: Katalog najcenniejszych zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi, cz.III

Redakcja naukowa: Sebastian Glica,

Mirosław Jaskulski

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi

ISBN 978-83-65026-38-5

Miejsce i rok wydania: Łodź 2019

Format: 24 cm

Ilustracje: kolorowe

Liczba stron: 208

Język: polski

Nakład wyczerpany

Trzeci tom katalogu zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi autorzy poświęcają muzealiom z zakresu fotografii. Fotografia jest obecna nie tylko w muzeach sztuki i muzeach fotografii, ale także w zbiorach wielu innych tego typu instytucji – muzeach miejskich, muzeach przemysłu etc., traktowana jako istotne uzupełnienie zbioru podstawowego. Katalogiem objęto 161 fotografii, które dokumentują historię sportu i turystyki w Łodzi oraz regionu. Na potrzeby wydawnictwa zostały podzielone pod kątem dyscyplin sportowych. W oddzielnym rozdziale umieszczono fotografie związane z turystyką. W każdej kategorii przyjęto układ chronologiczny. Wszystkie pozycje składają się z opisu fotografii, uzupełnionej o autora i sygnaturę, dane techniczne, numer inwentarzowy, a także notę przybliżającą historię obiektu i dane bibliograficzne.W wydawnictwie znajduje się także indeks osobowy i rzeczowy.

Cena: 28 zł

2018

Łódzkie oblicza niepodległej. Stary Cmentarz. Ludzie – historia – pamięć

Autorzy tekstów: Tomasz Gawroński, Sebastian Glica, Alina Jabłońska, Agnieszka Jędrzejewska, Krzysztof Jakubiec, Grzegorz Nawrot, Dariusz Nowiński, Cezary Pawlak, Kamil Piskała, Dorota Samborska-Kukuć, Joanna Sporczyk-Moskal, Marcin Szymański, Tomasz Toborek, Robert Witak

Redakcja naukowa: Kamil Piskała, Marcin J. Szymański

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi

ISBN 978-83-65026-34-7

Miejsce i rok wydania: Łódź 2018

Format: 22 cm

Ilustracje: kolorowe

Liczba stron: 80

Język: polski

Publikacja została przygotowana na okoliczność setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Muzeum Miasta Łodzi wraz z partnerami projektu, historykami z Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz z członkami Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, stworzył listę około sześćdziesięciu postaci związanych z ideą walk niepodległościowych oraz zaangażowanych w podtrzymywanie postaw patriotycznych i społecznikowskich, których miejscem wiecznego spoczynku i pamięci jest Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej. Nekropolię wyróżniają zarówno niezwykłe wartości historyczne, jak i zabytkowe. Rangę podkreślają miejsca upamiętniające postaci związane ze szczególnymi wydarzeniami w historii Polski, takimi jak dziewiętnastowieczne powstania narodowe, walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914 – 1918 oraz o jej obronę w 1920 i 1939 roku.

Cena: 23 PLN

Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej

Redakcja naukowa: Sebastian Glica

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi

ISBN 978-83-650026-37-8

Miejsce i rok wydania: Łódź 2018

Format: 24 cm

Ilustracje: kolorowe

Liczba stron: 32

Język: angielski, polski

Dwujęzyczny (polski i angielski) przewodnik po wystawie stałej Muzeum Miasta Łodzi w Akademickim Centrum Sportowo–Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej “Zatoka Sportu” jest wprowadzeniem zwiedzających w początki łódzkiego sportu oraz prezentacją najważniejszych wydarzeń z jego historii, które przybliżone zostały na wystawie. Zawiera oś czasu (timeline) – najważniejsze daty w historii łódzkiego sportu z krótkimi informacjami. Teksty w przewodniku są autorstwa Sebastiana Glicy, materiał zdjęciowy pochodzi ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi.

Cena: 2 PLN

Szlakiem wielkości. Odtworzony warsztat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w Łodzi

Redakcja naukowa: Sebastian Glica

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi, Zarząd Miejski w Łodzi

ISBN 978-83-65026-30-9

Miejsce i rok wydania: Łódź 2018

Format: 17 cm

Ilustracje: monochromatyczne

Liczba stron: 149

Język: polski

Na początku 1939 r. ukazała się publikacja będąca przedmiotem reprintu. Był to zapis przebiegu prac przy tworzeniu łódzkiego Muzeum Pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim. Zostało otwarte wcześniej, w dniu 11 listopada 1938 r., w dwudziestolecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w lokalu przy ul. Piłsudskiego 19 (dziś ul. Wschodnia), gdzie mieściła się drukarnia „Robotnika”. W publikacji przeczytać można:

„(…) celem uzupełnienia pewnych szczegółów wątpliwych co do wyglądu mieszkania, zdecydowano przesłuchać starszych lokatorów tego domu, oraz dokonać szeregu zdjęć fotograficznych, koniecznych dla prac rekonstrukcyjnych (…)” (s. 70)

„(…) dzieło odbudowy mieszkania J. Piłsudskiego w Łodzi opierało się o ciągłe, żmudne i drobiazgowe poszukiwania oraz gromadzenie szczegółów, na których podstawie można było by zrekonstruować całość wiernie odpowiadająca prawdzie historycznej (…)” [s. 71]

„(…)całość mieszkania odtworzono ściśle według stanu jaki istniał w chwili aresztowania Józefa Piłsudskiego. Założono według starych wzorów plafony na sufitach, odrzwia, ustawiono piece, ułożono podłogi (…)” [s. 93]

Cena: 10 PLN

2017

Ocalić od zapomnienia II: Katalog najcenniejszych zbiorów Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi

Redakcja naukowa: Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-33-0 Miejsce i rok wydania: Łódź 2017 Format: 24 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 318 Język: angielski, polski

Katalog jest drugą częścią prezentacji najcenniejszych zbiorów Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi. Zawiera opisy 236 obiektów, które na potrzeby wydawnictwa podzielone zostały na sześć kategorii: Puchary, statuetki i inne nagrody sportowe; Falerystyka; Archiwalia, dyplomy wydawnictwa; Sztandary i proporce; Sprzęt sportowy; Sztuka. Przy opisach wszystkich muzealiów zamieszczono ich kolorową dokumentację fotograficzną, a także – oprócz opisowego przybliżenia obiektów, autora, wytwórni, sygnatury, materiału, wymiarów i numeru inwentarzowego – także noty informacyjne o ich historii i dane bibliograficzne. W wydawnictwie zamieszczono także indeksy: osobowy, klubów oraz organizacji sportowych.

Cena: 32 PLN

2016

Andrzej Gieraga, Progresje. Obrazy i grafiki z lat 1972–2016

Redakcja naukowa: Krystyna Knapik Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-10-1 Miejsce i rok wydania: Łódź 2016 Format: 29 cm Ilustracje: kolorowe/ reprodukcje Liczba stron: 158 Język: polski

W katalogu znajdują się reprodukcje najwcześniejszych prac Profesora Andrzeja Gieragi – litografie i czarno-białe obrazy reliefowe z lat 70-tych XX wieku (wypożyczone z ośmiu polskich muzeów i galerii), prace późniejsze, w tym małe formy graficzne, oraz obrazy najnowsze z 2016 roku (udostępnione przez artystę oraz osoby prywatne). Ten, siłą rzeczy ograniczony, zestaw prac ma jednak charakter reprezentatywny dla całokształtu dokonań artystycznych Profesora i obrazuje Jego twórczą metamorfozę od pierwszych, kipiących ekspresją, czarno-białych reliefów z lat 70-tych ubiegłego wieku (które przyniosły artyście uznanie środowiska i liczne nagrody na festiwalach i konkursach) do niebywale subtelnych, emanujących spokojem, nadal reliefowych, najnowszych białych obrazów. Katalog towarzyszy retrospektywnej wystawie prac Profesora – wybitnego łódzkiego malarza, grafika i rysownika, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, przedstawiciela nurtu abstrakcji geometrycznej w polskiej sztuce – zorganizowanej z okazji minionych, w roku 2014, osiemdziesiątych urodzin artysty.

Cena: 35 PLN

Galeria Mistrzów Polskich. Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała

Redakcja naukowa: Monika Nowakowska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-09-5 Miejsce i rok wydania: Łódź 2016 Format: 27 cm Ilustracje: kolorowe/ reprodukcje Liczba stron: 112 Język: polski

Nowy album Galerii Mistrzów Polskich zawiera reprodukcje wszystkich 130 prac: obrazów malarskich, rzeźb i rysunków wchodzących w skład ekspozycji – po zmianach aranżacyjnych, których dokonano w 2016 roku. Układ katalogu prezentuje koncepcję wystawy, podzielonej na 15 sekwencji tematycznych, takich jak: pejzaż, akt, portret, etc. Wystawa prezentuje prace z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cena: 30 PLN

Introdukcja. Jacek Malczewski – Bartek Jarmoliński

Redakcja naukowa: Monika Nowakowska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-12-5 Miejsce i rok wydania: Łódź 2016 Format: 21 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 20 Język: polski

Folder do wystawy czasowej o takim samym tytule, czynnej w Aneksie Jednego Mistrza w terminie 2 lipca – 26 października 2016 roku. Łódzki artysta, malarz, rysownik i performer Bartek Jarmoliński (rocznik 1975) podjął twórczy dialog ze spuścizną Mistrza polskiego symbolizmu, Jacka Malczewskiego ((1854-1929) zestawiając swoje obrazy malarskie, rysunki i zdjęcia z kilkoma portretami i autoportretami Malczewskiego, wypożyczonymi z kolekcji prywatnych. Większość prezentowanych na wystawie i w folderze prac łódzki artysta stworzył specjalnie z myślą o tym projekcie, dla którego punktem wyjścia była wizją pokrewieństwa artystycznego i duchowego z Malczewskim, podjęta zwłaszcza w cyklu zdjęć „Uwarunkowania genetyczne”. Bogato ilustrowany folder obejmuje większość prac prezentowanych na wystawie oraz dwa teksty problemowe kuratorów projektu: Bartka Jarmolińskiego i Moniki Nowakowskiej oraz biogramy Jacka Malczewskiego i Bartka Jarmolińskiego. Cena: 10 PLN

Karl Dedecius. Literatura – Dialog — Europa

Redakcja naukowa: Katarzyna Kuropatwa–Pik, Marta Skłodowska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-07-1 Miejsce i rok wydania: Łódź 2015/16 Format: 26 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 152 Język: niemiecki, polski

Dwujęzyczna publikacja przedstawia postać Karla Dedeciusa i pokazuje jego los na tle trudnej historii XX wieku. Narracja oparta na materiałach zgromadzonych na potrzeby wystawy pokazuje nieoczekiwanie splatające się w proces stawania się tłumaczem wątki. Opowieść toczy się też na płaszczyźnie antropologicznej, opartej na wspólnych dla ludzi pojęciach, takich jak „dom”, „schronienie”, „miasto”, „wykorzenienie” czy „granica”. Biografia i działalność Karla Dedeciusa stają się punktem wyjścia dla eseistycznych tekstów m.in. Jerzego Jarniewicza, Przemysława Owczarka, Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Magdaleny Sary Stefańskiej. Z kolei dyrektorzy instytucji związanych z Karlem Dedeciusem w listach zawarli często osobiste wspomnienia o tej współpracy, podsumowanie spotkań z nim i jego twórczością. Całość zamyka dokumentacja wydarzeń programu towarzyszącego i kalendarium, pokazujące związki życia Karla Dedeciusa z wydarzeniami historycznymi i ich wzajemne korelacje. Cena: 35 PLN

Łódź w górach – góry w Łodzi

Redakcja naukowa: Sebastian Glica Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-11-8 Miejsce i rok wydania: Łódź 2016 Format: 23 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 31 Język: polski

Publikacja towarzysząca wystawie czasowej ukazuje zainteresowanie łodzian polskimi górami. Przybliża zarówno działania oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w okresie międzywojennym – wycieczki w Tatry i Gorce, a także Beskidy Wschodnie (Gorgany, pasmo Czarnohory), jak i funkcjonowanie łódzkich organizacji górskich po 1945 r. Cena: 8 PLN

2015

Dziedzictwo dwóch kultur.

Kolekcja Rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperrswilu/ The heritage of two cultures. The collection of the Poznański family from the Polish Museum in Rapperswil/ Das Erbe zweier Kulturen. Die Kunstsammlung der Familie Poznański aus dem Polenmuseum in Rapperswil

Redakcja naukowa: Maja Jakóbczyk, Monika Nowakowska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-06-4 Miejsce i rok wydania: Łódź 2015 Format: 30 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 180 Język: angielski, niemiecki, polski

Wydawnictwo to efekt prac badawczych nad życiem artystyczno-kulturalnym oraz mecenatem artystycznym łódzkich fabrykantów. Publikacja zawiera opracowania naukowe oraz opisy konserwatorskie prezentowanych na wystawie dzieł, sporządzone przez zaproszonych do współpracy fachowców z rożnych dziedzin. Cena: 50 PLN

Dziennik Lolka Lubińskiego/ The diary of Lolek Lubiński

Redakcja naukowa: Anna Łagodzińska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-874343-99-1 Miejsce i rok wydania: Łódź 2015 Format: 24 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 183 Język: angielski, polski

Publikacja zawiera tekst zachowanego w zbiorach muzeum dziennika (pamiętnika) prowadzonego przez nastolatka żydowskiej narodowości, który relacjonuje bieg życia w łódzkim getcie. Dokument ten, o bardzo wysokiej wartości historycznej, opatrzony został obszernym komentarzem, objaśniającym współczesnemu czytelnikowi specyfikę kultury żydowskiej, umożliwiającym identyfikację osób wspominanych w tekście oraz zawierającym informacje o funkcjonowaniu „dzielnicy zamkniętej”. Książka zawiera pełen tekst zachowanego zeszytu – w języku polskim i w angielskim tłumaczeniu – jakkolwiek sam zeszyt jest fragmentem większej, niestety nie odnalezionej, całości. Reprodukowano również kilkanaście wybranych kart oryginalnego pamiętnika. Cena: 25 PLN

2014

Jadwiga Janus. Oblicza formy – wystawa retrospektywna

Redakcja naukowa: Krystyna Knapik, Anna Małaczyńska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-62844-51-7 Miejsce i rok wydania: Łódź 2014 Format: 30 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 39 Język: polski

Na wystawie w Muzeum Miasta Łodzi prezentowano około 70 prac ze wszystkich okresów oraz obszarów jej twórczości (rysunek, malarstwo, medalierstwo, rzeźba, dokumentacja fotograficzna realizacji plenerowych). Katalog ukazuje ewolucji formy rzeźbiarskiej, począwszy od najwcześniejszych prac wykonanych w tworzywie sztucznym poprzez ceramikę, brązy a skończywszy na pracach z drewna. W oparciu o dokumentację fotograficzną przypomnienie odbiorcom, że w wielu obszarach przestrzeni publicznej Łodzi towarzyszą nam prace Jadwigi Janus. Cena: 20 PLN

Jan Karski – ambasador demokracji

Redakcja naukowa: Marcin Szymański Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-65026-01-9 Miejsce i rok wydania: Łódź 2014 Format: 23 cm Ilustracje: kolorowe Ilość stron: 120 Język: polski

Na zakończenie Roku Jana Karskiego Muzeum przygotowało specjalną publikację, poświęconą jednemu z najciekawszych epizodów z bogatego powojennego życiorysu Profesora Karskiego. Wydawnictwo to opowiada o pół-dyplomatycznej misji do Azji Karskiego, w oparciu o unikatowe zdjęcia, przekazane do zbiorów Muzeum przez samego Profesora. Podczas kilku miesięcy tej podróży odwiedził państwa takie jak Wietnam, Birma, Pakistan, przekazując wiedzę o demokracji i badając nastroje obywateli i ich spojrzenie na ustrój komunistyczny. Cena: 20 PLN

Obiekty sportowe w Łodzi

Redakcja naukowa: Sebastian Glica, Mirosław Jaskulski Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-79-3 Miejsce i rok wydania: Łódź 2014 Format: 23 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 191 Język: polski

Autorzy wnieśli znaczący wkład w dzieło odtwarzania i dokumentowania historii sportu Łodzi, odkrywając fakty nieznane i przypominając zapomniane. Z imponującą sprawnością dokumentalistów wydobyli z zakamarków historii losy obiektów sportowych Łodzi, porządkując je i opatrując fotografiami. Cena: 20 PLN

Zmysłowość i intelekt. Lech Kunka (1920–1978). W 35. rocznicę śmierci artysty

Oprac. Maria Filipowska, Krystyna Knapik Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-69-4 Miejsce i rok wydania: Łódź 2014 Format: 30 cm Ilustracje: kolorowe reprodukcje Liczba stron: 199 Język: polski

Katalog reprodukcji dzieł Lecha Kunki wydany w 35. rocznicę śmierci, towarzyszący wystawie prezentowanej w Muzeum w 2013 roku. Pierwsze monograficzne opracowanie z bogatym materiałem ilustracyjnym, które w syntetyczny sposób ukazuje całe spektrum twórczości łódzkiego artysty. Był twórcą wszechstronnym, tworzącym z ogromną pasją w wielu technikach: olej, akwarela, tempera, relief, collage, etc. Cena: 20 PLN

2013

Kajetan Sosnowski (1913-1987) W poszukiwaniu prawdy. Wystawa malarstwa w setną rocznicę urodzin artysty

Redakcja naukowa: Bożena Kowalska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-43-4 Miejsce i rok wydania: Łódź 2013 Format: 28 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 63 Język: polski

Publikacja towarzyszy ekspozycji czasowej, wpisującej się w cykl wystaw przypominających tych nieżyjących twórców, którzy odegrali w Łodzi szczególną rolę: jedni jako artyści urodzeni w Łodzi, ale życiem artystycznym związani z innym miastem w Polsce lub za granicą, kolejni jako Łodzianie z wyboru, jeszcze inni związani z naszym miastem jedynie czasowo – jako animatorzy życia artystycznego, pedagodzy etc., pozostawiający tu swój znaczący ślad. Kajetan Sosnowski, artysta nieleżący do tej ostatniej grupy, organizował w Łodzi po drugiej wojnie światowej szkolnictwo artystyczne i łódzki oddział Związku Polskich Artystów Plastyków. Pełnił funkcję dyrektora Robotniczego Domu Kultury w Łodzi, naczelnego redaktora miesięcznika „Świetlica” oraz kierownika artystycznego tygodnika „Kuźnica”, z którego redakcją w 1949 roku przeniósł się do Warszawy. Katalog zawiera reprodukcje prac prezentowanych na wystawie, opatrzony został szerokim komentarzem dr Bożeny Kowalskiej. Cena: 30 PLN

Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich. Rodzina, dzieło, twórcy

Redakcja naukowa: Katarzyna Kuropatwa–Pik, Cezary Pawlak, Marcin J. Szymański Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-48-9 Miejsce i rok wydania: Łódź 2013 Format: 24 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 191 Język: polski

Wydawnictwo jest podsumowaniem projektu muzealnego dotyczącego dziejów miasta i ludzi z nim związanych. Wzbogaca wiedzę na temat roli jaką odegrała rodzina Urbanowskich. Na bogaty dorobek przedsiębiorstwa składa się szereg realizacji zaliczanych dziś do obiektów o dużych walorach historycznych i artystycznych. Publikacja zawiera referaty odnoszące się do dziejów rodziny oraz dorobku artystycznego zakładu. Cena: 25 PLN

2012

Teatr 77 – Jerzy Katarasiński

Redakcja naukowa: Andrzej Podgórski Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-23-6 Miejsce i rok wydania: Łódź 2012 Format: 30 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 20 Język: polski

Teatr 77 – jeden z najwybitniejszych i najciekawszych polskich teatrów alternatywnych powstał jesienią 1969 roku. Jego pierwszą siedzibą był klub studencki przy ul. Piotrkowskiej 77 – stąd nazwa. W latach 70 –tych powstały słynne spektakle, które stały się ważnymi manifestami artystycznymi i ideowymi pokolenia, współtworzyły ruch młodej kultury i rozbrzmiały echem nie tylko w Polsce ale i całej Europie. Wydawnictwo towarzyszące wystawie przedstawia zarówno działania artystyczne podejmowane przez Jerzego Katarasińskiego w łódzkim teatrze alternatywnym, jak również jego dokonania dziennikarskie, społeczne i literackie. cena: 6 PLN

Andrzej Kreutz Majewski (1934-2011) – wspomnienie. Dialog Majewski – Dejmek

Redakcja naukowa: Lucyna Skompska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-97-7 Miejsce i rok wydania: Łódź 2012 Format: 27 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 99 Język: polski

Wystawa Andrzej Kreutz Majewski (1934-2011) – wspomnienie. Dialog Majewski-Dejmek została przygotowana w pierwszą rocznicę śmierci światowej sławy scenografa i malarza. Przybliżenie i pokazanie twórczości tego genialnego artysty czytelnik znajdzie w przygotowanej do wystawy publikacji. Cena: 30 PLN

2011

Berdyszak, Gierowski, Kałucki, Kamuji. Kolekcja Waldemara Andzelma

Redakcja naukowa: Lucyna Skompska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-7031-780-5 Miejsce i rok wydania: Łódź 2011 Format: 27 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 56 Język: polski

Cena: 25 PLN

Galeria Mistrzów Polskich / The Łódź Gallery of Polish Masters

Redakcja naukowa: Monika Nowakowska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-72-4 Miejsce i rok wydania: Łódź 2011 Format: 27 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 238 Język: angielski, polski

Nowy album Galerii Mistrzów Polskich zawiera reprodukcje wszystkich prac malarskich, rzeźby i grafiki wchodzących w skład ekspozycji. Układ katalogu prezentuje koncepcję wystawy, podzielonej na sekwencje tematyczne, takie jak pejzaż, akt, portret, etc. Wystawa prezentuje prace z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cena: 35 PLN

Iwański – plakaty

Redakcja naukowa: Katarzyna Kuropatwa Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-625 Miejsce i rok wydania: Łódź 2011 Format: 21 cm Ilustracje: kolorowe Ilość stron: 127 Język: polski

Album towarzyszący wystawie Sławomira Iwańskiego w Muzeum Miasta Łodzi. Wydawnictwo zawiera reprodukcje prac, ukazuje prostotę graficzną plakatów, połączoną z oryginalnymi pomysłami autora na wykorzystanie typografii jako elementu graficznego. Cena: 20 PLN

Jan Jubaal Wasiński. Malarstwo, grafika, rysunek

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-97-7 Miejsce i rok wydania: Łódź 2011 Format: 21 cm Ilustracje: kolorowe Ilość stron: 29 Język: polski

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Miasta Łodzi. Cena: 12 PLN

Sekcja Sportowa Towarzystwa Rzemieślniczego Resursa w Łodzi

Redakcja naukowa: Sebastian Glica Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-67-0 Miejsce i rok wydania: Łódź 2011 Format: 21 cm Ilustracje: brak Liczba stron: 26 Język: polski

Publikacja towarzysząca wystawie Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi poświęconej historii Sekcji Sportowej Towarzystwa Rzemieślniczego Resursa. Wydawnictwo zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Cena: 10 PLN

Włodzimierz Jan Zakrzewski. Linia i kreska

Redakcja naukowa: Joanna Krzemińska, Włodzimierz NowaczykWydawca: Galeria aTakISBN 978-8387434-67-0Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010/ 2011Format: 28 cmIlustracje: koloroweIlość stron: 72Język: angielski, polski

Cena: 20 PLN

2010

Andrzej Strumiłło. Malarstwo. Psalmy, Apokalipsa, Obrazy nowe

Redakcja naukowa: Krystyna Knapik Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-47-2 Miejsce i rok wydania: Łódź 2011 Format: 31 cm Ilustracje: kolorowe Ilość stron: 42 Język: polski

Katalog wystawy. Wydawnictwo zawiera reprodukcje prac malarskich inspirowanych Biblią oraz omówienie idei i inspiracji twórczych artysty. Cena: 20 PLN

Galeria Mistrzów Polskich. Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała

Redakcja naukowa: Monika NowakowskaWydawca: Muzeum Miasta ŁodziISBN 978-83-87434-32-8Miejsce i rok wydania: Łódź 2010Format: 20 cmIlustracje: kolorowe Ilość stron: 103 Język: polski

Katalog przedstawia reprodukcje większości prac malarskich, rzeźby i grafiki wchodzących w skład ekspozycji. Układ katalogu prezentuje koncepcję wystawy, podzielonej na sekwencje tematyczne, takie jak pejzaż, akt, portret, etc. Wystawa prezentuje około 130 prac z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cena: 20 PLN

Galeria Mistrzów Polskich. Malarstwo, rzeźba, rysunek z kolekcji Krzysztofa Musiała

Folder promocyjny Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-32-8 Miejsce i rok wydania: Łódź 2010 Format: 19 cm Ilustracje: kolorowe Ilość stron: 8 Język: polski

Folder promocyjny wystawy Galeria Mistrzów Polskich zawiera omówienie koncepcji merytorycznej wystawy oraz wybrane reprodukcje obrazów. Tekst równoległy polski i angielski. Cena: 10 PLN

Konceptualizm. Medium fotograficzne

Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-373 Miejsce i rok wydania: Łódź 2010 Format: 28 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 189 Język: polski

Wystawa towarzysząca Focus łódź Biennale jest sumą pytań o naturę fotografii. Podstawowe kryterium doboru materiału na wystawę to zawarta w danej fotografii idea, która jest refleksją nad samym medium. Album zawiera kolorowe reprodukcje prac oraz merytoryczne omówienie koncepcji wystawy.Cena: 20 PLN

Krystyn Zieliński 1929-2007

Redakcja naukowa: Maria Filipowska Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-22-9 Miejsce i rok wydania: Łódź 2010 Format: 28 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 139 Język: polski

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Miasta Łodzi. Cena: 35 PLN

Wojciech Bruszewski. Fenomeny percepcji

Redakcja naukowa: Janusz Zagrodzki Wydawca: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-89216-81-6 Miejsce i rok wydania: Łódź 2010 Format: 31 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 253 Język: polski

Album monograficzny ukazujący całokształt pracy twórczej zmarłego artysty, od ponad 40. lat związanego z awangardą łódzką. Album zawiera kalendarium działań artystycznych, reprodukcje prac, zdjęcia dokumentacyjne akcji artystycznych. Dodatkiem do albumu są płyty z materiałem audio oraz video. Cena: 30 PLN

Zygmunt Schreter – łódzki paryżanin

Oprac. Monika Nowakowska Folder promocyjny Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi Miejsce i rok wydania: Łódź 2010 Format: 20 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 16 Język: polski

Folder do wystawy czasowej, prezentowanej w Aneksie Jednego Mistrza – przestrzeni wydzielonej w galerii Mistrzów polskich dla prezentacji wystaw monograficznych – poświęconej Zygmuntowi Schreterowi. Wydawnictwo zawiera kolorowe reprodukcje obrazów oraz teksty prywatnych kolekcjonerów posiadających prace Schretera. Cena: 10 PLN

2009

Meastro Fellini z kolekcji Fundacji Fellini pour le Cinema

Redakcja naukowa: Robert Kardzis Wydawca: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ISBN 978-83-925733-8-8 Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008/ 2009 Format: 22 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 84 Język: polski

Cena: 20 PLN

2008

„Miscellanea łódzkie. 90. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” nr 18/ 2000

Redakcja naukowa: Mirosław Jaskulski, Beata Kamińska Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISSN 0867-1311 Miejsce i rok wydania: Łódź 2008 Format: 24 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 146 Język: polski

Cena: 10 PLN

Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej – malarstwo, rysunek, grafika nagość, zmysłowość, erotyzm

Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-96-0 Miejsce i rok wydania: Łódź 2008 Format: 31 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 160 Język: polski

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Zawiera liczne kolorowe reprodukcje dzieł pokazanych na ekspozycji. Cena: 40 PLN

Ryszard Waśko. Łódź – Berlin. Prace z lat 1971-1996

Redakcja naukowa: Krystyna Knapik, Joanna Ossowska–Struszczyk Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-07-6 Miejsce i rok wydania: Łódź 2008 Format: 28 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 80 Język: angielski, polski

Cena: 20 PLN

2007

Artur Rubinstein 1887-1982. W 120 rocznicę urodzin

Magdalena Krajewska–Sochala Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN Miejsce i rok wydania: Łódź 2007 Format:Ilustracje: kolorowe Język: angielski, francuski, polski

Wydawnictwo Muzeum Historii Miasta Łodzi, dotyczące Artura Rubinsteina zawiera uaktualnione kalendarium sporządzone na podstawie wielu nowych źródeł. Tekst w językach: polskim, angielskim, francuskim. Wydawnictwo towarzyszące wystawie objazdowej pod tym samym tytułem, upamiętniające “Rok Artura Rubinsteina”. Dodatkiem do książki jest płyta DVD z filmem Muzeum Mistrza Artura.Cena: 15 PLN + płyta

2006

Jan Paweł II na monetach i medalach świata. Z kolekcji Wojciecha Grabowskiego z Londynu

Redakcja naukowa: Wojciech Kobyliński Wydawca: Wojciech Grabowski ISBN 978-83-922138-1-5 Miejsce i rok wydania: Warszawa 2006 Format: 24 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 352 Język: angielski, polski

Cena: 30 PLN

Marian Jaeschke 1904-1980. Malarstwo, rysunek

Maria Filipowska Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-61-2 Miejsce i rok wydania: Łódź 2006 Format: 22 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 96 Język: angielski, polski

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Zawiera liczne kolorowe reprodukcje dzieł pokazanych na ekspozycji oraz merytoryczne omówienie dorobku artystycznego artysty. Cena: 15 PLN

2003

Pałac Muzeum

Redakcja naukowa: Ryszard Czubaczyński Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-31-0 Miejsce i rok wydania: Łódź 2003 Format: 30 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 173 Język: polski

Album przedstawiający wnętrza i ekspozycje Muzeum, ogród pałacowy, szczegóły architektoniczne budynku. Wydawnictwo zawiera ok. 160 kolorowych fotografii autorstwa Tadeusza Karpińskiego opatrzonych dodatkowo tekstami ówczesnego dyrektora Muzeum – Ryszarda Czubaczyńskiego. Cena: 35 PLN

Samuel Tepler 1918-1998. Z kolekcji Davida Malka

Redakcja naukowa: Ryszard Czubaczyński Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-87434-26-4 Miejsce i rok wydania: Łódź 2003 Format: 31 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 141 Język: polski

Katalog przygotowany do wystawy czasowej prezentującej malarstwo Samuela Teplera z kolekcji Davida Malka. Zawiera duże, kolorowe reprodukcje prac malarza jak również tekst autorstwa Małgorzaty Laurentowicz-Granas, Janiny Ładnowskiej i Lucyny Skompskiej przedstawiający życie i twórczość artystyczną Samuela Teplera. Cena: 50 PLN

2001

Dialog z pamięcią. Wiersze z Łodzi w przekładach Karla Dedeciusa

Redakcja naukowa: Lucyna Skompska Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-908625-7-3 Miejsce i rok wydania: Łódź 2001 Format: 21 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 93 Język: niemiecki, polski

(…) Wybór prezentuje wszystkie pokolenia poetyckie współczesnej Łodzi, począwszy od urodzonego w 1905 roku Mariana Piechala poprzez poetów średniego pokolenia po młodych, urodzonych w latach sześćdziesiątych. Prawdę mówiąc, książka powstała wyłącznie dla przekładów Karla Dedeciusa. Napisał o niej w liście, w lutym tego roku: “Będzie to moje małe dziękuję i podarunek dla Miasta i Muzeum”. Staraliśmy się wszyscy tu, w Łodzi, by ten podarunek uzyskał bogatą treść i piękną formę, i by w ten sposób sprawił radość nie tylko obdarowanemu, ale i obdarowującemu. By stał się równocześnie skromnym darem Miasta dla znakomitego tłumacza w 80. rocznicę Jego urodzin. (cyt. z książki). Cena: 8 PLN

Śmierć& życie. Jerzy Kosiński (1933-1991)

Czesław Czapliński Wydawca: Biblioteka Narodowa ISBN 978-83-70093-26-4 Miejsce i rok wydania: Warszawa 2001 Format: 21 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 184 Język: angielski, polski

Cena: 10 PLN

Władze administracyjne Łodzi do 1939 roku

Mirosław JaskulskiWydawca: Muzeum Historii Miasta ŁodziISBN 978-83-87434-95-7Miejsce i rok wydania: Łódź 2001Format: 25 cmIlustracje: koloroweLiczba stron: 153 Język: polski

Wydawnictwo zawiera artykuły opisujące proces kształtowania się władzy miejskiej w Łodzi od okresu Pierwszej Rzeczpospolitej do 1939 r. Autor opisuje sylwetki łódzkich burmistrzów, prezydentów i członków Rady Miejskiej. Tekst uzupełniony jest materiałem zdjęciowym. Cena: 10 PLN

2000

„Miscellanea łódzkie” nr 17/ 2000

Redakcja naukowa: Ryszard Czubaczyński Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-0867-13-11 Miejsce i rok wydania: Łódź 2000 Format: 24 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 130 Język: polski

Cena: 15 PLN

1998

Pamięci Artura Rubinsteina

Folder promocyny Oprac. Bożena Pietraszczyk Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-0867-13-11 Miejsce i rok wydania: Łódź 1998 Format: 29 cm Ilustracje: kolorowe Liczba stron: 20 Język: angielski

Folder zawierający materiał tekstowy zilustrowany licznymi fotografiami pokazującymi życie i działalność artystyczną Artura Rubinsteina. Cena: 3,6 PLN

1994

Judaica łódzkie. W 50. rocznicę likwidacji getta łódzkiego

Autorzy tekstów: Michał Libera, Michał Mendyk, Bolesław Błaszczyk, Dariusz Brzostek, Joanna Walewska, Marek Zwyrzykowski, Agnieszka Pindera, Cindy Bylander, Ola Nordal, Katarzyna Świętochowska, Barbara Okoń-Makowska, Daniel Muzyczuk, David Crowley, Jan Topolski, Krzysztof Szlifirski, Krzysztof Knittel, Tadeusz Sudnik, Ewa Guziołek-Tubelewicz Redakcja naukowa: Marek Budziarek Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi, Fundacja Automatophone, Muzeum Sztuki w Łodzi ISBN 978-83-952622-0-3 Miejsce i rok wydania: Łódź 1994 Format: 24 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 260 Język: polski

Publikacja wydana w związku konferencją naukową poświęconą SEPR w 60 rocznicę jego powstania, zorganizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi, 13-14.10.2017. Cena: 10 PLN

Seria wydawnicza Rocznik Karla Dedeciusa

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. VIII)

Autorzy tekstów: Paweł Bąk, Ilona Czechowska, Anna Fimiak–Chwiłkowska, Błażej Kaźmierczak, Maria Krysztofiak, Krzysztof A. Kuczyński, Julian Maliszewski, Marta Potaszkiewicz, Grażyna Barbara Szewczyk, Aleksandra Wilkus, Marta Wiśniowska, Mirosława ZielińskaRedakcja naukowa: Krzysztof A. KuczyńskiWydawca: Muzeum Miasta ŁodziISBN 978-83-62844-51-7Miejsce i rok wydania: Łódź 2015Format: 24 cm Ilustracje: brak Liczba stron: 218 Język: polski

Cena: 20 PLN

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. VII)

Autorzy tekstów: Przemysław Chojnowski, Ilona Czechowska, Daniel J. Lemmen, Błażej Kaźmierczak, Krzysztof A. Kuczyński, Daniel J. Lemmen, Julian Maliszewski, Brigitte Schultze, Małgorzata Węglarska, Marta Wiśniowska Redakcja naukowa: Krzysztof A. Kuczyński Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-62522-22-4 Miejsce i rok wydania: Łódź 2014 Format: 24 cm Ilustracje: brak Liczba stron: 209 Język: niemiecki, polski

Cena: 20 PLN

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. VI)

Autorzy tekstów: Paweł Bąk, Przemysław Chojnowski, Anna Fimiak–Chwiłkowska, Ilona Czechowska, Stefan H. Kaszyński, Błażej Kaźmierczak, Lech Kolago, Krzysztof A. Kuczyński, Daniel J. Lemmen, Julian Maliszewski, Piotr Obrączka, Natasza Stelmaszczyk, Grażyna Barbara Szewczyk, Marta Wiśniowska Redakcja naukowa: Krzysztof A. Kuczyński Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-62098-03-3 Miejsce i rok wydania: Łódź 2013 Format: 24 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 241 Język: niemiecki, polski

Cena: 20 PLN

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. V)

Autorzy tekstów: Przemysław Chojnowski, Ilona Czechowska, Anna Fimiak–Chwiłkowska, Aneta Jamiałkowska–Pabian, Błażej Kaźmierczak, Ernest Kuczyński, Krzysztof A. Kuczyński, Julian Maliszewski, Christoph Michael, Małgorzata Węglarska, Marta Wiśniowska, Jan Zgrzywa Redakcja naukowa: Krzysztof A. Kuczyński Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-62098-03-3 Miejsce i rok wydania: Łódź 2012 Format: 24 cm Ilustracje: brak Liczba stron: 176 Język: niemiecki, polski

Cena: 20 PLN

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. IV)

Autorzy tekstów: Przemysław Chojnowski, Ilona Czechowska, Ryszard Czubaczyński, Anna Fimiak–Chwiłkowska, Dorothee Hanke, Błażej Kaźmierczak, Agnieszka Kisztelińska–Węgrzyńska, Ernest Kuczyński, Krzysztof A. Kuczyński, Wojciech Kudyba, Julian Maliszewski, Jan Miodek, Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Węglarska, Marta Wiśniowska, Agnieszka Zgrzywa, Mirosława ZielińskaRedakcja naukowa: Krzysztof A. KuczyńskiWydawca: Muzeum Miasta ŁodziISBN 978-83-62098-03-3Miejsce i rok wydania: Łódź 2011Format: 25 cm Ilustracje: brak Liczba stron: 293 Język: niemiecki, polski

Cena: 20 PLN

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. III)

Autorzy tekstów: Julian Maliszewski, Mirosława Zielińska, Grażyna Barbara Szewczyk, Marta Wiśniowska, Joanna Juszczyk–Rygałło, Jola Krzysztoforska–Doschek, Aneta Jamiałkowska–Pabian, Agnieszka Zgrzywa, Jan Zgrzywa, Przemysław Chojnowski, Stefan K. Kaszyński, Krzysztof A. Kuczyński, Ernest Kuczyński, Anna Fimiak Chwiłkowska, Tadeusz Kijonka, Błażej Kaźmierczak Redakcja naukowa: Krzysztof A. Kuczyński Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi ISBN 978-83-87144-84-5 Miejsce i rok wydania: Łódź 2010 Format: 24 cm Ilustracje: brak Liczba stron: 291 Język: polski

Cena: 20 PLN

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja (t. II)

Autorzy tekstów: Julian Maliszewski, Florian Śmieja, Wojciech Kudyba, Krzysztof A. Kuczyński, Mirosława Zielińska, Marta Wiśniowska, Joanna Juszczyk–Rygałło, Ernest Kuczyński, Przemysław Chojnowski, Błażej Kaźmierczak Redakcja naukowa: Krzysztof A. Kuczyński Wydawca: Muzeum Historii Miasta Łodzi ISBN 978-83-87144-73-9 Miejsce i rok wydania: Łódź 2009 Format: 24 cm Ilustracje: monochromatyczne Liczba stron: 240 Język: polski

Cena: 20 PLN