15 październik 2020
„Dzielimy się Łodzią. Digitalizacja i upowszechnianie historii i dziedzictwa Łodzi przemysłowej”

Wiek XIX to okres niezwykle dynamicznego rozwoju Łodzi. Z fenomenalną historią miasta można zapoznać się dzięki popularnym powieściom i filmom, ale poza Łodzią trudno jest poczuć „fabrycznego ducha” miasta budowanego wspólnym wysiłkiem robotników, inżynierów i fabrykantów. Potęgę tych ostatnich można sobie wyobrazić dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie jak ogromne imperia założyli Ludwik Geyer, Karol Scheibler, Izrael Poznański i inni przedsiębiorcy – ludzie, którzy tworzyli fabryczne enklawy w Łodzi: posiadali własne linie kolejowe, jednostki straży pożarnej, szpitale i szkoły, wznosili reprezentacyjne pałace i warowne fabryki, a na co dzień korzystali z luksusowych, unikatowych przedmiotów. Gospodarcza historia Łodzi to najważniejszy rozdział dziejów tego miasta, dlatego Muzeum Miasta Łodzi w ramach realizacji projektu „Dzielimy się Łodzią. Digitalizacja i upowszechnianie historii i dziedzictwa Łodzi przemysłowej” planuje zdigitalizować wybrane obiekty związane z historią Łodzi przemysłowej. Do stworzenia cyfrowych odwzorowań zostanie wykorzystany między innymi skaner 3D zakupiony dzięki dofinansowaniu Miasta Łodzi i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zdigitalizowane obiekty zostaną udostępnione za pomocą następujących kanałów:

– portal panteon.muzeum-lodz.pl – wybrane obiekty po digitalizacji w ramach niniejszego zadania zostaną zaprezentowane w formie wirtualnej prezentacji poświęconej sylwetkom łódzkich fabrykantów na portalu Panteon Wielkich Łodzian 2.0,

– platforma dedykowana projektowi – strona www z interaktywną prezentacją zdigitalizowanych obiektów w formie gry edukacyjnej,

– makiety dotykowe w Muzeum Miasta Łodzi – wydrukowane w 3D służące jako pomoc dla zwiedzających z dysfunkcją wzroku, ale też chętnie oglądane przez najmłodszych zwiedzających,

– audiodeskrypcje oraz nagrania z tłumaczem Polskiego Języka Migowego wybranych obiektów.

 

Realizacja projektu w 2020 roku – w dwusetną rocznicę włączenia Łodzi do grona osad fabrycznych – nabiera szczególnego znaczenia, bowiem decyzja ta dała początek fenomenalnemu rozwojowi miasta. Jednocześnie projekt digitalizacji i upowszechniania zdigitalizowanego dziedzictwa będzie stanowił dopełnienie nowej stałej wystawy w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi „Łódź w Europie. Europa w Łodzi. Ziemia obiecana wczoraj i dziś”.

 

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (program „Kultura cyfrowa”) oraz Miasta Łodzi

Partner Projektu: Archiwum Państwowe w Łodzi