11 marzec 2019
Dzielimy się Łodzią

W 2017 roku Muzeum Miasta Łodzi rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich „Topografie”, która miała na celu popularyzację kilkuset obiektów ze zbiorów Muzeum znajdujących się w domenie publicznej oraz udostępnienie części z nich na licencji CC BY-SA 3.0 Polska.

Efekty współpracy oglądać można poniżej:

Wikiprojekt:GLAM/Kolekcja Muzeum Miasta Łodzi

Wikimedia Commons