Dzielimy się Łodzią – spotkanie autorskie

6 grudnia 2023
16:00 -
Projekt „Dzielimy się Łodzią. BIO-PUBLIC” to koncepcja łącząca kilka kolektywnych działań twórczych związanych z przestrzenią zieloną i społeczną miasta. Codzienni kreatorzy życia społecznego jak i zrównoważonego miast sygnalizują jak bardzo ważna jest wspólna praca, relacje, które mogą przyczynić się do lepszej miejskiej rzeczywistości. Relacja i więzi kulturotwórcze mogą być podejmowane w różnych grupach społecznych ale i w komunikacji z nie-ludzkimi. Cały proces skłania się ku społecznej ludzkiej i nie-ludzkiej czułej równowadze, kojącej opiekuńczości,
ludzkiej i nie-ludzkiej symbiotycznemu współodczuwaniu, stanowi ukojenie w procesie kreacji.
HARMONOGRAM SPOTKANIA AUTORSKIEGO
16.45-17.05
Zalążki kolektywów – panel (1)
Prelegentki/ci: Wiktoria Bajka, Zygmunt Bilski, Marysia Cader, Weronika Filipczak, Marta Kosior, Laura Kowalewska, Małgorzata Markowska, Patryk Owczarek, Julia Pieczyńska, Nina Symanowicz, Patrycja Warczyńska
—————————————————————————
17.05-17.20
Więzi i komunikat ludzko / nie-ludzki – panel (2)
Prelegenci: Mariusz Andryszczyk, Jakub Balicki, Przemek Hajek
—————————————————————————
17.20-17.40
Połączenia. Praca kolektywów w praktyce – prezentacja (3)
O projektach zrealizowanych w kilku społecznych kolektywach Joanny Guszty
Prelegentka: Joanna Guszta / Ładne Halo
————————————————————————
17.40-18.10
Produktywność i zmęczenie, czyli praca kobiet na przykładzie zawodu projektantki – panel (4)
.
Prelegentki: Wiktoria Morawiec, Ania Witkowska
Spotkanie realizowane w ramach projektu “Dzielimy się Łodzią. Ludzie – miejsca – przedmioty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Edukacja Kulturalna 2023.