“Rozwój przemysłowy Łodzi – od osady rolniczej do miasta wielkich fortun” – oprowadzanie po wystawie stałej “Na wspólnym podwórku”

29 lipca 2023
12:00 -

Zapisy: edukacja@muzeum-lodz.pl lub telefonicznie: 42 307 13 82/ 692 926 319
Koszt: 1 zł

Tematem spotkania będzie historia Łodzi przemysłowej od jej początków czyli utworzenia osady fabrycznej oraz kierunki rozwoju miasta do 1939 r. Opowiemy m.in. o tym  co przyczyniło się do powstania w Łodzi  najważniejszego na terenie Królestwa Polskiego ośrodka włókienniczego,  jak przebiegał proces jej industrializacji, do kogo należały największe fabryki w Łodzi oraz jaka była struktura narodowa i wyznaniowa społeczności łódzkiej przed wybuchem II wojny światowej.