26 marzec 2020
Instrukcja skutecznego mycia rąk w języku migowym
W czasie szczególnego dbania o profilaktykę zdrowotną, informowania o tym, jak prawidłowo myć ręce, nigdy nie za wiele. 
Zamieszczamy zatem instrukcję skutecznego mycia rąk w języku migowym.
Wspólnie zadbajmy o to, by powstrzymać epidemię związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.