18 czerwiec 2021
Społeczny rok Stefana Rogowicza

„Łódź jest parkiem” to projekt, którym włączamy się w wydarzenia upamiętniające dokonania Stefana Rogowicza.

Z inicjatywy łódzkich społeczników skupionych wokół Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani rok 2021 został ogłoszony Społecznym Rokiem Stefana Rogowicza nazywanego często „twórcą łódzkich parków”. Stefan Rogowicz (1891-1946) był planistą-ogrodnikiem – Naczelnikiem Wydziału Plantacji Miejskich w Łodzi w latach 1929-1946. Rok 2021 jest rokiem szczególnym, bo 23 marca obchodziliśmy 130 rocznicę urodzin Stefana Rogowicza, a 23 grudnia będziemy obchodzić 75. rocznicę jego śmierci. Podejmując wysiłek przywrócenia pamięci o Stefanie Rogowiczu, łódzkie organizacje i instytucje zainicjowały program wydarzeń przypominających postać Rogowicza, podejmowane przez niego inicjatywy oraz stworzoną strategię rozwoju „zielonego miasta”.
Stefan Rogowicz zmarł w Łodzi i został pochowany na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. W 2021 roku Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi podjęło się realizacji projektu renowacji jego pomnika nagrobnego.

 

Konkurs „Moja fotogeniczna Łódź. Tajemnice zielonej Łodzi”

Muzeum Miasta Łodzi oraz Fundacja im. Stanisława Liszewskiego zapraszają wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich w Łodzi do udziału w konkursie „Moja fotogeniczna Łódź” popularyzującym wiedzę historyczno-geograficzną o Łodzi. Celem konkursu jest odkrywanie i upowszechnianie interesujących zakątków i zabytków łódzkiej zieleni: parków, ogrodów, terenów leśnych, ale także tych niezaprojektowanych lub dzikich przestrzeni, które mają swoją historię. Preselekcja uczestników odbędzie się na podstawie przesłanych przez kandydatów mini fotoreportaży złożonych z trzech zdjęć i ich krótkiego tematycznego opisu –  historii miejsc lub zdarzeń zamieszczonych na fotografiach.

Nadesłane prace oceniać będzie znakomite jury złożone z przedstawicieli instytucji, które przyjęły zaproszenie Fundacji im. Stanisława Liszewskiego do współpracy przy organizacji Konkursu. Jurorami będą: prof. UŁ, dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Marzena Makowska-Iskierka (Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji), Cezary Pawlak (Muzeum Miasta Łodzi), dr Beata Lisowska (Centrum Kultury UŁ), Maciej Riemer (Urząd Miasta Łodzi, Departament Ekologii i Klimatu), Marek Lawin (Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi) oraz Szymon Iwanowski (Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani). Konkurs został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Termin nadsyłania prac: 1 października 2021 r.

Regulamin konkursu i informacje: www.mojafotogenicznalodz.com

Konferencja popularno-naukowa Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi

Chcąc przywrócić łodzianom pamięć o zasłużonej dla łódzkiej zieleni i historii postaci Stefana Rogowicza Muzeum Miasta Łodzi realizuje interdyscyplinarny projekt „Łódź jest parkiem”. Jego istotnym elementem jest konferencja popularno-naukowa Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Muzeum Miasta Łodzi oraz Społeczni Opiekunowie Drzew w Łodzi. W spotkaniu udział wezmą prelegenci z Łodzi i Warszawy, którzy zaprezentują obraz życia, poglądów i działalności Stefana Rogowicza na tle epoki oraz dokonań w Polsce.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Miasta Łodzi (Sala Lustrzana Pałacu I. Poznańskiego) 9 października (sobota) w godz. 10.00 – 17.00.

Program konferencji oraz szczegóły.