06 lipiec 2022
Muzeum? Jasna sprawa! Mamy prawie ćwierć miliona złotych z Programu Kultura bez barier!

Muzeum z grantem!

Muzeum Miasta Łodzi z grantem na prawie ćwierć miliona złotych!
Dokładnie 249 580 złotych z programu Kultura bez barier pomoże jeszcze lepiej zadbać o przystosowanie oferty muzeum dla osób o szczególnych potrzebach. Chociaż instytucja od wielu lat prowadzi projekty skierowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także przeszło gruntowną modernizację jeśli chodzi o zniwelowanie barier architektonicznych, to każde środki pozyskane na działania związane z ulepszaniem dostępności naszym zwiedzającym są niezwykle potrzebne.

Bardzo się cieszymy z pozyskanych środków przede wszystkim dlatego, że pozwolą nam na podjęcie kolejnych kroków w celu poprawienia komfortu zwiedzania muzeum. Pozyskane środki wykorzystamy m.in. na stworzenie jasnego i przyjaznego użytkownikom systemu informacyjno-komunikacyjnego dla wszystkich zwiedzających, będziemy także wzbogacać przestrzenie wystawiennicze o elementy służące do samodzielnego zwiedzania muzeum m.in. w postaci tablic informacyjnych z tekstami, odnośnikami do nagrań w postaci kodów QR, w tym audiodeskrypcji oraz z filmów z tłumaczem PJM. Poza tym planujemy szkolenia dla pracowników np. podstawowy kurs PJM.

Dodatkowo z pozyskanych środków muzeum planuje m.in. przystosować do standardów WCAG stronę internetową, wprowadzić dostępność treści zamieszczanych na portalach społecznościowych, przeszkolić pracowników w zakresie przygotowywania tekstów ETR, stworzyć internetowy pakiet informacyjny z drogą do MMŁ, a także przygotować nagrania wideo z tłumaczem PJM i napisami. Dzięki m.in. takim działaniom muzeum stanie się instytucją jeszcze bardziej dostępną, przyjazną i dbającą o komfort wszystkich zwiedzających – w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

W poprzednich latach realizowaliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z udostępnianiem zwiedzania osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną. Teraz wykorzystamy środki z grantu, by na stałe wprowadzić rozwiązania, które umożliwią samodzielne korzystanie z oferty Muzeum wszystkim zainteresowanym. Dzięki zrealizowanym już projektom mamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę, które pomogą nam właściwie i skutecznie rozdysponować pozyskane środki.

Realizacja grantu zakłada działania w latach 2022-2023. Środki pochodzą z projektu „Kultura bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.