01 maj 2021
Od 4 maja Muzeum Miasta Łodzi jest otwarte

4 maja Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 ponownie otworzy się dla zwiedzających. Po majówce zapraszamy nie tylko na wystawy, lecz także do przypałacowego ogrodu, który przeszedł kompleksową rewaloryzację. Jej celem było zabezpieczenie i zapewnienie trwałości zabytkowym elementom ogrodu.

Zakres remontu ogrodu

Pałac Izraela Poznańskiego, ogród i znajdujący się obok teren fabryczny tworzyły na przełomie XIX i XX wieku specyficzny dla tamtego czasu kompleks przemysłowo-mieszkalny. Teraz, dzięki remontowi, ogród odzyskał  swój pierwotny charakter.

Prace miały szeroki zakres i objęły m.in. przebudowę alejek ogrodowych i odtworzenie ich historycznego układu, a także wykonanie nowej bramy wjazdowej od strony północnej i odnowienie oraz zabezpieczenie przed wilgocią elementów murowanych.

Dawna fontanna i oryginalny układ roślinności

W centralnej części ogrodu stworzono podziemną niszę, w której znajdują się zachowane fragmenty nieistniejącej już przypałacowej fontanny. Będzie dostępna oczom zwiedzających, ponieważ została oszklona i jest podświetlana w porze nocnej. Plac wokół fontanny przebudowano, przywracając mu oryginalny kształt.

Aby odtworzyć pierwotny układ roślinności z przełomu XIX i XX wieku, posadzono dużą ilość zieleni.  Zadbano także o odpowiedni system jej nawadniania  – jest automatyczny i sterowany elektronicznie. W ogrodzie funkcjonuje również zupełnie nowa iluminacja, która po zmroku oświetla pałac od strony ogrodu.

Nowe wyposażenie oraz instalacje

W ogrodzie znajdują się także nowe elementy wyposażenia, m.in. ławki i ławki dźwiękowe. Te ostatnie odtwarzają opowieść m.in. o historii rezydencji rodziny Poznańskich i kompleksu fabrycznego. Słuchacze dowiedzą się także o późniejszych przemianach architektonicznych, jakim podlegał pałac i poznają ich kontekst.

Od 4 maja ogród będzie udostępniony zwiedzającym Muzeum w ramach zakupionego biletu wstępu.