08 październik 2021
Muzeum Miasta Łodzi wyróżnione!

7 października, na finałowej gali Konkursu LODOŁAMACZE 2021, Muzeum Miasta Łodzi otrzymało wyróżnienie w Kategorii „Przyjazna przestrzeń”. Nagroda została przyznana „za przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

LODOŁAMACZE to konkurs organizowany już od 16 lat przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. Co roku wyróżnia osoby, instytucje i firmy, które cechuje doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne traktowanie osób niepełnosprawnych.


To wyróżnienie, to uznanie dla wielu lat ciężkiej pracy zespołu Muzeum Miasta Łodzi na rzecz dostosowywania przestrzeni instytucji oraz oferty dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że ten wysiłek został dostrzeżony oraz doceniony przez kapitułę ogólnopolskiego plebiscytu Lodołamacze.
Magda Komarzeniec, Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi

Nagrodę odebrały: Paulina Długosz (Kierownik Działu Edukacji) oraz Maja Jakóbczyk (Kierownik Działu Programowego), które w swojej pracy szczególną wagę przykładają do zwiększania dostępności Muzeum oraz realizują projekty na rzecz udostępniania wystaw i muzealnych zbiorów wszystkim naszym odwiedzającym, w tym o szczególnych potrzebach i z niepełnosprawnościami.

Działania, które podejmujemy to nie tylko likwidacja barier architektonicznych, ale także projekty i działania merytoryczne. Wśród nich warto wymienić chociażby dostosowywanie wystaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez przygotowywanie odpowiednich pomocy dydaktycznych czy prowadzenie zajęć skierowanych do gości o specjalnych potrzebach.
Paulina Długosz, Kierownik Działu Edukacji

Od 2015 roku realizujemy program edukacyjny „Muzeum na wyciągnięcie ręki”, który zakłada organizowanie cyklicznych oprowadzań dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu oraz prowadzenie systematycznych działań na rzecz udostępniania wybranych eksponatów i treści osobom o specjalnych potrzebach m.in. poprzez tworzenie audiodeskrypcji, filmów edukacyjnych z tłumaczem Polskiego Języka Migowego czy treści pisanych w formacie ETR.
Maja Jakóbczyk, Kierownik Działu Programowego