Logo i napis: Dotknij Teatru
20 wrzesień 2018
Dotknij Teatru

Muzeum Miasta Łodzi w 2012 roku włączyło się w ogólnopolską akcję Dotknij Teatru, promującą obchody Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca). Projekty zgłaszane i przygotowywane przez Pracownię Teatru MMŁ były adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Udział we wszystkich proponowanych wydarzeniach był bezpłatny.

Rok 2012
W 2012 roku w ramach Dotknij Teatru Muzeum zaprezentowało interesującą wystawę czasową „Andrzej Kreutz Majewski (1934-2011) – wspomnienie. Dialog Majewski – Dejmek”, przygotowaną w pierwszą rocznicę śmierci wybitnego scenografa. Wystawie towarzyszyła sesja popularno-naukowa poświęcona m.in. zagadnieniom scenografii teatralnej.

Rok 2013
Głównym adresatem projektu przygotowanego na Dotknij Teatru 2013 były dzieci. Mogły one wziąć udział w niezwykle kolorowym, przygotowanym z rozmachem warsztacie edukacyjno-artystycznym zatytułowanym „NIEBIESKI w moim mieście”, prowadzonym przez Mirosławę Truchtę-Nowicką, autorkę rzeźb z papieru inspirowanych lalkami teatralnymi.

Rok 2014
W 2014 roku ponownie inspiracją do działań teatralnych była wystawa scenograficzna – tym razem były to prace Lecha Kunki. Projekt składał się z różnorodnych działań, kierowanych zarówno do dzieci (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), jak i dorosłych. Dla najmłodszych przeznaczone były takie wydarzenia jak:
„Papier – plakat – afisz – teatr, czyli od pomysłu do działania”. Warsztaty teatralne dla dzieci inspirowane wystawą prac Lecha Kunki (dzieci w wieku 8-13 lat)
„Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w pewnym mieście z kominami…”. Warsztat teatralny towarzyszący wystawie „Lech Kunka (1920-1978). Scenografia” (dzieci w wieku 6-12 lat)
„Świat widzę inaczej czyli przekorna trupa Stasia Straszydło”. Warsztat teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dzieci w wieku 4 – 10 lat)
„Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w pewnym mieście z kominami…” Warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci w wieku 8 – 15 lat)
Druga część projektu zatytułowanego „Teatr w zasięgu ręki” adresowana była do seniorów. Z myślą o nich przygotowane zostały warsztaty noszące wspólny tytuł „Teatr jest w nas”.  Szczególną grupą ich odbiorców byli podopieczni Domów Dziennego Pobytu.

Rok 2015
Do kolejnej edycji Dotknij Teatru w 2015 roku zostały zgłoszone dwa projekty „W płaszczu Prospera” oraz „Sen(s) ciała” – oba adresowane do osób dorosłych i starszych.
Pierwszy z projektów obejmował cykl warsztatów teatralnych, w tym warsztat poświęcony scenografii teatralnej “Czary na wyspie”, zakończony pokazem pt. „W płaszczu Prospera”, który odbył się 29 marca 2015 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich. Warsztaty poprzedzające pokaz, prowadzone były w nawiązaniu do „Burzy” W. Szekspira oraz prac Władysława Daszewskiego, który m.in. zaprojektował scenografię i kostiumy do pierwszej powojennej realizacji „Burzy” w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi w 1947 roku. Dwa kostiumy (płaszcz Prospera i kostium Kalibana) z tego przedstawienia zachowały się i znajdują się w zbiorach Pracowni MMŁ.
Drugi projekt, „Sen(s) ciała”, adresowany był przede wszystkim do seniorów, podopiecznych Domów Dziennego Pobytu. Przestrzeń na działania warsztatowe udostępnił, podobnie jak w roku 2014, Dom Dziennego Pobytu przy ul Narutowicza 37, kierowany przez panią Urszulę Kamińską. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty “tożSAMOŚĆ Ciała” oraz BEZ SŁÓW – teatralne dialogi seniorów.