20 październik 2020
„Dzielimy się Łodzią. Digitalizacja i upowszechnianie historii i dziedzictwa Łodzi przemysłowej”

Okres fenomenalnego gospodarczego rozwoju Łodzi w XIX w. stanowi jeden z najważniejszych rozdziałów w dziejach miasta. Przykłady materialnego dziedzictwa tej epoki zostały zdigitalizowane i udostępnione online, by umożliwić poznawanie przemysłowej historii Łodzi nie tylko jej współczesnym mieszkańcom, ale także odbiorcom z innych regionów Polski i świata.

W 2020 r. przypadła dwusetna rocznica włączenia Łodzi do grona osad fabrycznych. Ta decyzja rządu Królestwa Polskiego stanowiła pierwszy krok w kierunku bezprecedensowej w skali światowej, dynamicznej industrializacji i ekspansji gospodarczej miasta. Nowoczesna metropolia powstawała dzięki wspólnemu wysiłkowi robotników, inżynierów i fabrykantów. Właściciele wielkich zakładów – Ludwik Geyer, Karol Scheibler, Izrael Poznański i inni przedsiębiorcy – stworzyli w Łodzi własne przemysłowe imperia. Wznieśli fabryki przypominające średniowieczne warownie i reprezentacyjne pałace, a wokół nich własne linie kolejowe, jednostki straży pożarnej, domy robotnicze, szpitale i szkoły. Na co dzień otaczali się unikalnymi i luksusowymi przedmiotami.

Niełatwo dziś poczuć dawnego, fabrycznego ducha Łodzi, szczególnie turystom. Aby ułatwić poznawanie historii i dziedzictwa przemysłowej metropolii, w ramach projektu zostały zdigitalizowane i udostępnione online wybrane obiekty z przeszłości, od dokumentów, przez dzieła sztuki, po przedmioty codziennego użytku. Przedsięwzięcie stanowi dopełnienie stałej wystawy w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi pn. „Łódź w Europie. Europa w Łodzi. Ziemia obiecana wczoraj i dziś”.

Zapraszamy do odkrywania dziedzictwa przemysłowej Łodzi:

Platforma digital.muzeum-lodz.pl/ pozwala zapoznać się ze zdigitalizowanymi obiektami w formie gry edukacyjnej.

Makiety dotykowe w Muzeum Miasta Łodzi zostały wydrukowane w 3D i służą jako pomoc dla zwiedzających z dysfunkcją wzroku. Stanowią też narzędzie edukacyjne dla najmłodszych zwiedzających.

Audiodeskrypcje oraz nagrania z tłumaczem Polskiego Języka Migowego dostępne są dla wybranych obiektów.

Informacje

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (program „Kultura cyfrowa”) oraz Miasta Łodzi.

Partner Projektu: Archiwum Państwowe w Łodzi