23 styczeń 2024
Edukacja kulturalna? Obecna!

Założenia

Wraz ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym „Venae Artis” rozpoczęliśmy realizację zadania pod nazwą „Edukacja kulturalna? Obecna!” Projekt, którego celem jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy środowiskami edukacji i kultury w naszym mieście, będzie realizowany w cyklu dwuletnim (2023-2024). Jego adresatami są łódzcy nauczyciele – liderzy edukacji kulturalnej oraz inni zainteresowani edukatorzy, a także ich uczniowie. Udział we wszystkich warsztatach, szkoleniach i wydarzeniach w ramach zadania jest dla jego uczestników nieodpłatny.

Zadanie opiera się na współpracy wielu łódzkich instytucji kultury i edukacji. Są to: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Mediateka MeMo – filia nr 29 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Kino-Galeria Charlie.

W pierwszym roku (2023) realizacji zadania, nasze działania chcemy skierować przede wszystkim do nauczycieli. W kolejnym grono uczestników projektu poszerzy się o uczniów.

Działania

Na początek proponujemy liderom edukacji kulturalnej z łódzkich placówek oświatowych oraz innym zainteresowanym edukatorom udział w spotkaniach i warsztatach odbywających się w ww. instytucjach, dzięki którym będą oni mogli lepiej poznać zasoby danej placówki i jej ofertę edukacyjną, a także nawiązać bliższy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za edukację w każdej z instytucji. Nauczyciele będą mogli również wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z pracownikami instytucji kultury na temat możliwości organizacji działań edukacyjnych w oparciu o zasoby dostępne w placówkach, queście po łódzkich instytucjach kultury i edukacji oraz cyklu projekcji filmowych i spotkań poświęconych edukacji filmowej.

W kolejnym (2024) roku do łódzkich placówek oświaty i kultury zaprosimy nauczycieli wraz z uczniami. Będę oni mogli skorzystać z zasobów instytucji, aby odbyć zajęcia wpisujące się w szkolny program nauczania i wzbogacające proces dydaktyczny o edukację kulturalną. Zaproponujemy także wsparcie pedagogom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez możliwość udziału w warsztatach doskonalących oraz tutoringu.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie i opublikowanie „Narzędziownia edukatora kulturalnego”, który zbierze doświadczenia uczestników i twórców projektu, stanowiąc zbiór propozycji działań edukacyjnych możliwych do realizacji w oparciu o zasoby łódzkich instytucji edukacji i kultury oraz przykład dobrych praktyk inspirujących zarówno środowisko oświaty, jak i kultury do przyszłych działań edukacyjnych.

Wszelkie informacje o projekcie, harmonogram działań i formularz rejestracji do udziału w zadaniu można znaleźć na jego fanpage’u Edukacja kulturalna? Obecna!

Zadania pod nazwą „Edukacja kulturalna? Obecna” będzie realizowane z budżetu Miasta Łodzi. Wpisuje się ono w założenia „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” przyjętego uchwałą Nr VII/234/19 z dn. 27 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Łodzi. Projekt będzie realizowany zgodnie z Łódzkim Standardem Dostępności.