28 lipiec 2022
Konserwacja i restauracja elementów drewnianych Sali Arkadkowej

Projekt „Łódź, Pałac Izraela Poznańskiego – siedziba główna Muzeum Miasta Łodzi (1902-1903) – kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” (wartość dofinansowania: 59 973,27 zł) oraz Miasta Łodzi (wartość dofinansowania: 59 973,27 zł). Całkowita wartość projektu: 119 946,54 zł

    

Projekt ma na celu przywrócenie oryginalnego wyglądu tzw. Sali Arkadkowej – jednego  z pomieszczeń ekspozycyjnych w dawnym Pałacu Izraela Poznańskiego, w którym swoją siedzibę główną ma Muzeum Miasta Łodzi.

Zadanie stanowi kontynuację prac restauratorskich i konserwatorskich rozpoczętych w 2020 roku renowacją witraża znajdującego się na suficie Sali Arkadkowej w części korytarzowej. W roku 2021, po uzyskaniu dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona Zabytków, zlecono wykonanie prac konserwatorskich obejmujących ściany i sufit w części korytarzowej Sali Arkadkowej. Na rok 2022 przewidziano przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji elementów drewnianych współtworzących wystrój wnętrza – boazerii, drewnianego sufitu i elementów architektonicznych oraz stolarki drzwiowej.

Realizacja prac w ramach projektu odbywać się będzie na podstawie wcześniej opracowanych badań konserwatorskich oraz sporządzonego programu prac konserwatorskich, które uzyskały aprobatę właściwego konserwatora zabytków. Oprócz przywrócenia historycznego wyglądu pomieszczenia celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie zachowanej tkanki zabytkowej obiektu z ponad 100-letnią historią. Pomieszczenie nie zmieni swojego przeznaczenia i po zakończeniu prac będzie nadal udostępniane zwiedzającym.