12 styczeń 2021
Łódź, Pałac Izraela Poznańskiego, siedziba Muzeum Miasta Łodzi: system sygnalizacji włamania i napadu, poprzez zakup i montaż urządzeń SSWiN

Realizacja zadania była bezpośrednio związana z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego, jak również osób i mienia, które się w nim się znajdują. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (zwany dalej SSWiN) stanowi jeden z systemów zabezpieczeń elektronicznych niezbędnych do zapewnienia wymaganego przepisami bezpieczeństwa w muzeach. Rozbudowa SSWiN ma na celu ochronę pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem osób nieuprawnionych oraz podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników oraz zwiedzających w przypadku napadu. Celem nadrzędnym realizacji zadania był montaż nowoczesnego systemu, który umożliwi jak najwcześniejsze wykrycie zagrożenia i użycie odpowiednich środków w celu uniknięcia lub minimalizacji strat.
Dzięki zastosowaniu urządzeń bezprzewodowych ingerencja w substancję zabytku została ograniczona do niezbędnego minimum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Ochrony Zabytków.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.