Konkurs - ludzki język łódzki.
21 wrzesień 2018
Ludzki język łódzki

Łódzkie regionalizmy stały się punktem wyjścia do realizacji projektu służącego uwrażliwieniu mieszkańców Łodzi i regionu na piękno poprawnej polszczyzny oraz jej lokalnych odmian. Patronem przedsięwzięcia został wybitny poeta Julian Tuwim, ceniony za mistrzowskie łączenie języka wysokiego i potocznego w swojej twórczości.

Efekty projektu dostępne są na stronie jezyk.muzeum-lodz.pl

Najważniejszą część zrealizowanego w 2014 r. projektu „Ludzki język łódzki” stanowił konkurs na autorską bajkę dla dzieci. Ponadto dorośli wzięli udział w szkoleniach z pisania, a dzieci – w warsztatach plastycznych poświęconych ilustrowaniu bajek. Powstałe na zajęciach prace złożyły się na książkę, która stała się upominkiem dla uczestników projektu. Zajęcia podejmujące kwestię obecności regionalizmów w języku polskim na stałe znalazły się w ofercie edukacyjnej Muzeum Miasta Łodzi.