20 wrzesień 2018
OFF Galeria

W roku 2015 Fundacja Urban Forms we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi zrealizowała projekt OFF Galeria, w ramach którego w dzielnicy Stare Polesie powstały 4 murale wykonane przez artystów związanych z Łodzią (byli to: Aleksandra Adamczuk i Paulina Nawrot, Egon Fietke, Meisal i Ntk Ovca), inspirowane obrazami z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi. Twórcy przenieśli w przestrzeń publiczną wybrane obrazy, komponując własną, charakterystyczną dla stylu i twórczego podejścia każdego z nich, wersję wybranego dzieła.

Ważnym działaniem przygotowującym mieszkańców do projektu były „Dialogi wokół murali”, czyli badanie opinii publicznej, przeprowadzone w ulicznych punktach konsultacyjnych, umieszczonych w miejscach, gdzie powstały dzieła.

W czasie projektu mieszkańcy Starego Polesia odbyli wycieczkę do Muzeum Miasta Łodzi, została też zorganizowana dla mieszkańców wycieczka szlakiem łódzkich murali, w czasie której przewodnik opowiedział o koncepcji galerii, artystach i sztuce muralu. Kolejnym działaniem było zorganizowanie dla chętnych mieszkańców cyklu warsztatów kreatywnych, które w efekcie wyposażyły ich w narzędzia ułatwiające odbiór sztuki. Drugi cykl warsztatów został zorganizowany po zakończeniu prac artystycznych. Jego przedmiotem były powstałe w przestrzeni publicznej obiekty sztuki i bezpośrednie doświadczanie tej sztuki przez jej odbiorców. Po zakończeniu prac został zorganizowany spacer szlakiem powstałych dzieł z udziałem kuratora muzeum i przewodnika, tradycyjnie oprowadzającego po muralach.

Zachęcamy do spaceru po Starym Polesiu śladami murali, które znajdują się: przy ul. Pogonowskiego 12 i 35 oraz ul. Legionów 49.

Mural przy ul. Pogonowskiego 12
Autor Egon Fietke
Inspiracja Wacław Kondek “Madonna astonautów”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural przy ul. Pogonowskiego 35
Autorzy Meisal i Ntk Ovca
Inspiracja Jerzy Krawczyk “I Myśli o działaniu II Myśli o myśleniu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murale przy ul. Legionów 49
Autorki Aleksandra Adamczuk i Paulina Nawrot
Inspiracja Adam Muszka “Chederowe wspomnienie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały dzięki uprzejmości Fundacji Urban Forms www.urbanforms.org

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.