20 wrzesień 2018
Panteon Wielkich Łodzian 2.0

Projekt „Panteon Wielkich Łodzian 2.0” w zróżnicowany sposób przybliża biografie i twórczość pięciu postaci, które swoimi osiągnięciami zapisały się w historii Łodzi: Ireny Tuwim, Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Jicchoka Kacenelsona oraz Wacława Konopki.
Punktem wyjścia był cykl ekspozycji stałych w Muzeum Miasta Łodzi, zatytułowanych „Panteon Wielkich Łodzian”, poświęconych wybitnym łodzianom.
Jednak w muzealnych magazynach znajduje się więcej ciekawostek dotyczących ważnych osób pochodzących z Łodzi. A ponieważ nie wszystkie pamiątki po wybitnych łodzianach trafiają na ekspozycje, pamięć o tych osobach zanika.
Stąd też powstała „wersja 2.0” Panteonu Wielkich Łodzian, w ramach której poprzez różnorodne działania: warsztaty, spacery, wykłady, publikacje, wystawy wirtualne i planszowe, zostanie przywrócona pamięć o kolejnych ważnych twórcach związanych z Łodzią.