Napis Podwórkowe Muzeum
20 wrzesień 2018
Podwórkowe Muzeum

Łódź jest znana jako miasto kontrastów, w którym piękne, pofabrykanckie rezydencje sąsiadują ze zdewastowanymi, nieczynnymi fabrykami, a w sąsiedztwie reprezentacyjnych ulic znajdziemy opuszczone podwórka i brudne bramy. Zapewne nie tak wyobrażał sobie to miasto architekt miejski Hilary Majewski, nazywany budowniczym Łodzi – patron realizowanego w 2017 roku projektu „Podwórkowe Muzeum”.

Projekt ma za zadanie przeciwdziałać podwójnemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców centrum miasta, tak aby ich sytuacja życiowa i związane z nim miejsce zamieszkania nie było przeszkodą w czynnym uczestniczeniu w życiu kulturalnym miasta.

Poprzez udział w projekcie uczestnicy zdobędą świadomość, że jeśli dbamy o części wspólne, dostrzegamy ich piękno i potencjał, jesteśmy świadomymi użytkownikami, wtedy żyje się nam lepiej i piękniej. Jeśli natomiast uważamy, że „wspólne” to „niczyje” wówczas estetyka i komfort życia są na dużo niższym poziomie.

Głównym trzonem projektu jest konkurs skierowany do grup sąsiedzkich, którego celem jest zintegrowanie mieszkańców wybranych obszarów wokół zagadnienia przestrzeni wspólnej. Uczestnicy w grupach sąsiedzkich (liczących od 4 do 8 osób + dorosły opiekun) przygotują prezentację swojego podwórka – takiego, które współdzielą ze względu na sąsiedztwo; takiego, na którym się spotykają przy okazji różnych aktywności, np. wizyt u rodziny czy w świetlicach środowiskowych; albo też takiego, jakie byłoby ich wymarzonym podwórkiem.

W ramach projektu dla uczestników przygotowano lekcje muzealne w formie spacerów-gier po łódzkich podwórkach, woonerfach i osiedlach oraz w formie warsztatów w Muzeum, które przygotują ich do udziału w konkursie, zwiedzanie Muzeum Kanału „Dętka” oraz uroczyste wręczenie nagród połączone z prezentacją prac pokonkursowych oraz zwiedzaniem Muzeum Miasta Łodzi.

Efektem projektu będzie kompleksowa oferta edukacyjna zawierająca scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne (m. in. elementy do tworzenia makiety miasta lub modele do samodzielnego wykonania np. z papieru) udostępnione po zakończeniu projektu w ramach wolnej licencji.