23 czerwiec 2023
Prace konserwatorskie w saloniku pistacjowym

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Łodzi zostaną wykonane prace konserwatorskie w saloniku mieszkalnym (tzw. pistacjowym). Przeprowadzone działania pozwolą przywrócić zbliżony do oryginalnego wygląd fasady pomieszczenia.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.