01 marzec 2019
Bohaterologia po łódzku

Głównym celem projektu było przygotowanie komplementarnego programu edukacyjnego łączącego wątki historyczne i obywatelskie wraz z promocją patriotyzmu na poziomie lokalnym a także ponadlokalnym.

Pisząc o patriotyzmie pamiętamy zazwyczaj o dużych nazwiskach, pomnikowych bohaterach, wielkich dowódcach i żołnierzach. Natomiast zapomina się o ludziach, którzy na codziennym poziomie zabiegali o to, aby życie – nie tylko ich, ale rodaków, mieszkańców ich miast, czy po prostu sąsiadów – było bardziej znośne. Warto zatem przypomnieć postawy, działania i aktywność na tym polu wśród łodzian u progu odzyskania niepodległości, ale także działania które ze zdobytej już niepodległości potrafiły przenieść korzyści nie tylko osobiste, ale także całej łódzkiej społeczności. Zadania te spełniała m.in. pomoc społeczna, praca na rzecz zachowania tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego, uspokajanie destrukcyjnych nastrojów społecznych czy ochrona wspólnego majątku przed zniszczeniem i szabrownictwem. Do postaci podejmujących społeczny trud niewątpliwie można zaliczyć część elity intelektualnej przedwojennej Łodzi, która zorganizowała Główny Komitet Obywatelskich (do którego należał lokalny patriota Robert Geyer), ale również członków Miejskiego Samorządu (m.in. nadburmistrza Łodzi Leopolda Skulskiego) działającego za zgodą niemieckich władz pod koniec II wojny światowej. Dzięki ich działalności życie w okupowanym mieście było bardziej znośnie, a ich patriotyczna aktywność na lokalnym poziomie pomogła uwierzyć ludziom w niepodległą Polskę i konieczność jej istnienia.

Partnerzy:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Polski Związek Głuchych w Łodzi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 i nr 6 w Łodzi
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD-Polesie
Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
Kolektyw Kobiety znad Łódki

Zespół Muzeum Miasta Łodzi:
Paulina Długosz (autorka projektu), tel. 42 254 90 11, p.dlugosz@muzeum-lodz.pl
Maja Jakóbczyk (koordynatorka), tel. 42 254 90 90, m.jakobczyk@muzeum-lodz.pl
Magdalena Krajewska-Sochala (promocja), tel. 42 254 90 94, m.krajewska@muzeum-lodz.pl

Finansowanie:

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu„Patriotyzm Jutra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.