09 lipiec 2024
Projektowanie uniwersalne kultury

Miło nam poinformować, że instytucja Muzeum Miasta Łodzi jest beneficjentem Zadania 1 projektu „Projektowanie uniwersalne kultury –   dostępność instytucji kultury”, który finansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3   „Systemowa Poprawa   Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu   Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Rezultatem projektu będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja   barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy   partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych. Więcej informacji o projekcie: www.nck.pl

Łączny budżet projektu wynosi 29 694 500 zł. Z tego:

24 503 901,40 zł (82,52% wydatków kwalifikowalnych) pochodzi ze środków europejskich.

5 190 598,60 zł pochodzi z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 do 31 marca 2027 roku.

 

#FunduszeUE