20 wrzesień 2018
samoDZIELNI W KULTURZE

„samoDZIELNI W KULTURZE” to kolejny projekt Muzeum Miasta Łodzi wychodzący naprzeciw potrzebom osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jego głównym założeniem była chęć pokazania, że kontakt ze sztuką, literaturą czy muzyką jest nie tylko formą przyjemnego spędzania czasu, ale przede wszystkim niesie ze sobą wartości poznawcze, a nawet rewalidacyjne.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty oraz spotkania edukacyjne odbywające się w różnych instytucjach kultury: Muzeum Miasta Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych czy Akademii Muzycznej.

Każdemu ze spotkań towarzyszyły materiały edukacyjne przygotowywane we współpracy ze specjalistami oraz dydaktykami z zakresu pedagogiki specjalnej: zeszyty (przygotowywane w formacie “tekstu łatwego do czytania”, a także w wersji druku brajlowskiego), filmy (z dołączonym tłumaczem języka migowego) oraz specjalnie pomoce dydaktyczne (audiodeskrypcje, dotykowe plansze dla osób niewidomych czy repliki wybranych eksponatów z możliwością prezentacji schematu ich działania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).


Partnerami projektu są:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki
Polski Związek Głuchych Oddział Łódź
Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Łodzi)
Akademia Muzyczna w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego