Napis Izabela Maria Trelińska
Izabela Trelińska. Impresje z podróży. Akcje plastyczne.
29 czerwca 2018 - 2 października 2018

Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych, Galeria „W biegu”
Kurator: Maria Filipowska
Wernisaż: 29 czerwca (środa), godz. 18.00

 

Wystawa prezentuje bogaty dorobek artystyczny Izabeli Marii Trelińskiej: malarstwo, które powstało w latach 2006 – 2015, podczas jej podróży do licznych krajów świata (m.in. do Meksyku, Peru, Boliwii, Argentyny, Urugwaju, Brazylii, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Kostaryki, Panamy, Chin, Japonii, Singapuru, Kambodży, Malezji, Indonezji, USA i na Kubę) oraz fotograficzną dokumentację wybranych siedmiu akcji plastycznych autorstwa artystki.
Prezentowane obrazy są malarskim zapisem Izabeli Trelińskiej dokonywanym w podróży pod wpływem silnych wrażeń i emocji.

Autorka, posługując się techniką akwareli na wilgotnym podłożu, stworzyła swój własny, niepowtarzalny styl. Jej barwne kompozycje, powstające na bieżąco, bez szkicowych podkładów, charakteryzują się lekkością, przejrzystością a zarazem dynamiką formy.
Nie są to obrazy stricte przedstawiające lecz wizje artystki – barwne impresje na temat, jednakże doskonale oddające klimaty charakterystyczne dla zwiedzanych przez autorkę miejsc, wyrażane kolorami. Wyjątek stanowią postacie kobiet w charakterystycznych, dla danego regionu, barwnych strojach.

W latach 1973 – 1999 integralną częścią twórczości Izabeli Trelińskiej były akcje plastyczne, które autorka, jako nauczyciel wychowania plastycznego w łódzkich liceach, organizowała wraz z uczniami dla szerokiego kręgu odbiorców sztuki.

Nazwa „akcje plastyczne” nie oddaje w pełni charakteru realizowanych przez autorkę działań. Niewątpliwie wywodzą się one z happeningu (z ang. „dzianie się”, „zdarzenie”),  który jest wydarzeniem mającym swoją dramaturgię, tworzącym logiczną narrację, zawierającym zestaw znaków, haseł, przedmiotów, postaci w określonej przestrzeni. Jest też działaniem, które w swym przebiegu może być połączeniem czynności (akcji) z obiektami często specjalnie do tego celu spreparowanymi. Może również wynikać ze specyfiki danego miejsca. Wymienione elementy występują w akcjach Izabeli Trelińskiej.

Artystka zmodyfikowała jednak formę swojego happeningu na rzecz formy bardziej złożonej, przypominającej raczej teatralny spektakl. Elementem, który wprowadziła do jego realizacji byli uczniowie – „aktorzy”, którzy obok przedmiotów, obiektów, mieli określone role do spełnienia. Ich udział w akcji wymagał od nich określonej wiedzy, znajomości tekstu, znaków i symboli zaczerpniętych m.in. z Platona, Camilla, Gombrowicza czy Tatarkiewicza.
W swych „akcjach” Izabela Trelińska stworzyła własny, wielowarstwowy i wieloznaczny przekaz artystyczny za pomocą różnych znaków: literackich, plastycznych i muzycznych. Poprzez swe działania pragnęła w widzach i uczestnikach tych „spektakli” rozwinąć skłonność do refleksji oraz pokazać bogactwo i złożoność naszej tradycji kulturowej.

Wystawie towarzyszyć będą oprowadzania kuratorskie z udziałem artystki i warsztat malarski (technika akwareli) dla dzieci w ramach cyklu „Galeria Małego Mistrza”.

Izabela Maria Trelińska urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i akcji plastycznych. Stworzyła m.in. kilkanaście cykli akwarel o charakterze sakralnym oraz kilkadziesiąt cykli akwarel będących zapisami jej zagranicznych podróży. Zajmuje się też upowszechnianiem sztuki. Ma na swoim koncie ponad 100 wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach okręgowych, ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą. Zorganizowała również szereg akcji plastycznych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. Współpracowała w tym zakresie m.in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, Galerią Art Forum i Galerią Manhattan.

Tekst: Maria Filipowska

Wydarzenia towarzyszące:

2 października (niedziela), godz. 16.30
Finisażowe oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Izabela Trelińska. Impresje z podróży. Akcje plastyczne” oraz spotkanie z autorką

Prowadzący: Maja Filipowska, Adam Klimczak
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny