RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi
14 maja 2022 - 26 lutego 2023

Wernisaż: 13 maja (piątek), godz. 18:00

Głównym założeniem wystawy jest pokazanie roli Romana Modzelewskiego w kontynuowaniu tradycji wizjonerskich koncepcji Władysława Strzemińskiego – starań o zachowanie jego spuścizny w zakresie uniwersalnego kształcenia przyszłych artystów i projektantów oraz wkładu w rozwój polskiej sztuki użytkowej.

Wizualnym wyznacznikiem wystawy będzie oś czasu życia i twórczości Romana Modzelewskiego jako: pedagoga, malarza, rzeźbiarza, projektanta (mebli, łodzi, wyrobów z metaloplastyki) oraz inicjatora działań na rzecz miasta, m.in. koordynatora odbudowy Starego Rynku w Łodzi, a także autora detali architektonicznych w Mauzoleum na Radogoszczu. „Sen o Łodzi” to zatem wyrażenie wieloznaczne, odnoszące się zarówno do miasta w którym mieszkał i projektował, jak i nowatorskich jachtów, które tworzył.

Wystawa zostanie podzielona na strefy biograficzne i strefy dydaktyczne twórcy (Roman Modzelewski), a także etapy rozwoju projektowania użytkowego (RM), w ramach siedmiu części:
„W drodze do Łodzi. 1912-1945”
„Walka o program i uczelnię. Heroiczny okres ASP”
„Słońce i Żagle. W poszukiwaniu formy i nowych materiałów”
„Wizjonerskie eksperymenty. Roman Modzelewski w kulturze masowej”
„Spełnione i niespełnione marzenia RM”
„Czas dla Łodzi”
„Światowy powrót ikony designu”.

Oryginalne obiekty – malarstwo, rzeźba, projekty mebli, jachtów, przestrzeni publicznej miasta, drobne wyroby sztuki użytkowej – zostaną zestawione z tekstami wystawowymi, reprintami dokumentów, fragmentami tekstów napisanych przez jego współpracowników, artystów i historyków sztuki oraz grafiką wystawową z fotografiami z epoki, a także architekturą scenografii wystawowej, wykonaną na potrzeby wystawy.
Na wystawie zostaną zaprezentowane obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi, Miejskiej Galerii Sztuki zasobów prywatnych (m. in. żony artysty – p. Wery Modzelewskiej) oraz Fundacji im. Romana Modzelewskiego. Łącznie pokazanych zostanie około 100 obiektów, w tym muzealna kolekcja dziesięciu obrazów, reliefów i rzeźb z najbardziej twórczego okresu artysty. Najstarsze prace są inspirowane „kapizmem-koloryzmem”, pochodzą z połowy lat 40. XX wieku (czasu przybycia do Łodzi i początków pracy dydaktycznej w obecnej Akademii Sztuk Pięknych). Powstałe po 1946 roku dzieła (po ważnym dla artysty i jego późniejszej twórczości, plenerze malarskim w Nowej Rudzie), charakteryzuje zmiana stylistyki i formy oraz nawiązanie do idei Władysława Strzemińskiego. Późniejsze prace z lat 50., 70. i 80. XX wieku, łączą doświadczenia z zakresu malarstwa, rzeźby i nowych technologii, użytych do jego słynnych projektów mebli i jachtów. Ważnym elementem zamykającym ścieżkę zwiedzania będzie „studium przypadku” fotela RM58, przygotowane przez polską firmę Vzor, która w oparciu o misję odkrywania, wskrzeszania i udostępniania publiczności ikon wzornictwa przemysłowego pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadziła na rynek słynny fotel prof. Romana Modzelewskiego.

Mapa wystawy

Wideo-oprowadzanie z lektorem, napisami i tłumaczem PJM

Audio-oprowadzanie

Audio guide – english version

Wideozaproszenie:

Kurator wystawy: Adam Klimczak
Współpraca merytoryczna i teksty: Monika Kowalczyk
Scenografia wystawy: Maja Pawlikowska
Identyfikacja wizualna wystawy: Krystian Berlak
Koordynacja: Ewelina Skorupa, Tomasz Kochelski

 

Zadanie „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

wartość dofinansowania: 55 683,00 zł

całkowita wartość zadania: 147 475,27

  

 

Wystawa współfinansowana z dotacji Miasta Łodzi na realizację zadania “RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi”.