„Mniejszości religijne w Łodzi” – oprowadzanie po wystawie „Na wspólnym podwórku” z tłumaczeniem na język ukraiński/ “Релігійні меншини в Лодзі” – Екскурсія виставкою “У спільному дворі” з перекладом на українську мову

25 listopada 2023
12:00 -

Zapisy/Запис: edukacja@muzeum-lodz.pl lub telefonicznie: 42 307 13 82/ 692 926 319
Koszt: 5 zł (bilet ulgowy), 7 zł (bilet normalny)

Spotkanie na wystawie “Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań” będzie okazją do zaprezentowania działalności i wpływu jakie miały na życie społeczne, kulturalne i duchowe łodzian mniejszości religijne funkcjonujące w mieście przed wybuchem II wojny światowej. Obok przedstawicieli religii mojżeszowej, protestantów i katolików, w Łodzi mieszkali między innymi: prawosławni, baptyści, mariawici, wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego czy Adwentyści Dnia Siódmego. Opowiemy między innymi o ich miejscach modlitw, zwyczajach i obyczajach religijnych, celebrowanych świętach i miejscu jakie zajmowali w wielowyznaniowej Łodzi przed 1939 rokiem.

Podczas oprowadzania dostępny będzie tłumacz języka ukraińskiego.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu “Dzielimy się Łodzią. Ludzie – miejsca – przedmioty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Edukacja Kulturalna 2023.

 

Зустріч на виставці “На спільному подвір’ї – плавильний котел культур і віросповідань Лодзі” буде нагодою представити діяльність та вплив релігійних меншин, що діяли в місті до початку Другої світової війни, на суспільне, культурне та духовне життя мешканців Лодзі. Окрім представників релігії Мойсея, протестантів і католиків, у Лодзі проживали православні, баптисти, маріавіти, п’ятидесятники, адвентисти сьомого дня та інші. Ми поговоримо, серед іншого, про їхні місця молитви, звичаї та релігійні звички, свята, які вони відзначали, а також про місце, яке вони займали в багатоконфесійній Лодзі до 1939 року.

 

Під час екскурсії буде доступний український перекладач.