Promocja książki “Videoart. Sztuka video w Polsce 1973-1985”

28 kwietnia 2023
17:00 -

Koszt: 5 zł (bilet ulgowy), 7 zł (bilet normalny)

Spotkanie promujące książkę “Videoart. Sztuka video w Polsce 1973-1985” autorstwa Tomasza Samosionka. To najnowsza propozycja Wydawnictwa Szkoły Filmowej w Łodzi. Piątkowe spotkanie poprowadzi Adam Klimczak z Muzeum Miasta Łodzi.
„Videoart” to pozycja unikatowa. Pierwsza wersja książki na gorąco dokumentowała rozwój polskiej sztuki video. Specyfiką tego nurtu było połączenie tendencji neoawangardowych i wolnościowych postaw. Autor po latach wrócił do gromadzonych na bieżąco informacji i dokumentów i zebrał je w imponujące źródło historyczne. Dziś video nie jest techniką pionierską. Neowangarda jest już klasyką sztuki XX wieku. Ale możliwość manipulowania przekazem video to wciąż gorący temat.