Wernisaż wystawy „Paweł Klecki i muzyka Łodzi”

22 września 2023
18:00 -

Bilety: 1 zł

Wystawa czasowa „Paweł Klecki i muzyka Łodzi” została przygotowana w 50. Rocznicę śmierci kompozytora jako część obchodów Roku Pawła Kleckiego. Jest pierwszą ekspozycją poświęconą pamięci i dorobkowi tego wybitnego artysty pochodzącego z Łodzi.

Wystawa ma na celu ukazanie fenomenu Pawła Kleckiego, nieznanego bohatera Łodzi, Wielkiego Nieobecnego, skrzypka, kompozytora i światowej sławy dyrygenta oraz towarzyszy jego muzycznego – acz nie wolnego od dramatów i sensacyjnych zwrotów – życia. Obok sylwetki Kleckiego przybliżymy również życiorysy jego przyjaciół – Juliana Tuwima i Aleksandra Tansmana. Mimo że w przededniu wybuchu II wojny światowej Klecki osiadł w Szwajcarii, a po wojnie był nieustannie obecny w Europie i na innych kontynentach, na które jego sława dotarła – od obu Ameryk przez Bliski Wschód po Japonię i Australię, nigdy nie przestał być obecny w Polsce.

Po wernisażu zapraszamy na koncert „Kośmieja gra Kleckiego” w ramach cyklu Fortepiany Wolności o godz. 18.45. Utwory Pawła Kleckiego zaprezentuje Adam Kośmieja, jeden z najbardziej odkrywczych pianistów młodego pokolenia.
O artyście: Adam Kośmieja

Program towarzyszący wystawie:

23.09.2023 r., godz.16:30
Koncert kameralny „Muzyczne Wspomnienie: Paweł Klecki i Grażyna Bacewicz” w ramach cyklu „Muzyka Łodzi”. W programie premierowe wykonania utworów Pawła Kleckiego.
Wystąpią: The Bacewicz String Quartet
Więcej informacji o koncercie.

24.09.2023 r., godz. 14.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Prowadzenie: dr Wojciech Wendland

 07.10.2023 r., godz. 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie (spotkanie tłumaczone na PJM, asysta przewodnika deskryptora)
Prowadzenie: dr Wojciech Wendland

20.10.2023, godz. 18.00
Spotkanie z autorami i redaktorami książki “Paweł Klecki – portret artysty z historią w tle” połączone z oprowadzaniem po
wystawie
Prowadzenie: Piotr Mika

Przypadająca w 2023 roku pięćdziesiąta rocznica śmierci Pawła Kleckiego sprowokowała do zainteresowania tą postacią
badaczy, reprezentujących łódzkie środowisko i działających w kręgu Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i
Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, do których dołączyli teoretycy, muzykolodzy, historycy i dyrygenci z innych ośrodków
akademickich krajowych i zagranicznych. Ten kilkunastoosobowy zespół doprowadził do stworzenia książki, która stanowi
pierwsze tak szerokie i wielowymiarowe naukowe ujęcie aspektów jego biografii oraz działalności dyrygenckiej i kompozytorskiej.

08.10.2023, godz. 12.00

Tytuł: „Co słychać w Muzeum?” – rodzinne warsztaty muzyczne
Prowadzenie: Magdalena Włodarczyk, Jakub Czech
Podczas warszatatów uczestnicy zostaną zapoznani z twórczością wybitnych łódzkich muzyków (Pawła
Kleckiego, Aleksandra Tansmana oraz Artura Rubinsteina), podstawami technik dyrygenckich, stworzą również własne
instrumenty muzyczne. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich opiekunów. Program zostanie tak
przygotowany, aby każdy uczestnik mógł nie tylko usłyszeć dźwięk, ale również go poczuć. Warsztaty będą szansą na
doświadczenie rytmu i fizyczne odczucie dźwięków, dzięki którym uczestnicy zajęć będą mogli poczuć rytm, drgania, wibracje i siłę
dźwięku. Warsztaty będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu w atmosferze zabawy wzmocniony zostanie potencjał twórczy
uczestników. Własnoręcznie przygotowane instrumenty oraz batuty wykorzystywane podczas zajęć uczestnicy będą mogli
zabrać do domu.

17 grudnia (niedziela), godz. 16.30 

Koncert “Muzyka Kwiatów polskich” w ramach cyklu “Muzyka Łodzi”. W programie piosenki do słów Juliana Tuwima w aranżacji Witolda Janiaka.
Wykonawcy: Agnieszka Grajnert – śpiew, Witold Janiak – fortepian