01 sierpień 2019
Lodzermenscha przemysłowy język postępu

„Lodzermenscha przemysłowy język postępu”

 

„Lodzermenscha przemysłowy język postępu” to projekt zrealizowany w Muzeum Miasta Łodzi przez cztery miesiące (lipiec-październik) 2019 roku, mający na celu utrwalenie zapominanych i wypieranych z powszechnego użycia słów, którymi niegdyś rozbrzmiewały łódzkie domy i ulice.

Jeszcze stosunkowo niedawno większość mieszkańców Łodzi stanowili pracownicy włókienniczych fabryk czy zakładów rzemieślniczych, a słownictwo związane z ich miejscami pracy było w powszechnym użyciu. Dziś jednak po przemianach ustrojowych i gospodarczych niewiele pozostało po przemysłowym charakterze miasta, a postęp technologiczny wyparł tradycyjne zawody, których przedstawicieli jeszcze sto lat temu można było znaleźć na niemal każdej łódzkiej ulicy. Z codziennego języka odeszły tak powszechne dla dawnych łodzian nazwy jak np. folusznik, biuralista, fabrykant czy sukiennik, przez co dzisiaj coraz trudniej w pełni docenić i zrozumieć obiekty historyczne czy dzieła literackie związane z przeszłością Łodzi. Stąd przed Muzeum Miasta Łodzi ogromne wyzwanie związane z koniecznością szczególnej dbałości o zachowanie dziedzictwa językowego – nie tylko tego dotyczącego łódzkich regionalizmów, ale również fachowego nazewnictwa, które niegdyś było codziennością lokalnej społeczności.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Scenariusz Lekcji życie Codzienne XIX Wiecznego Miasta Robotniczego

Scenariusz Lekcji Zmiany W Społeczeństwie Wynikające Z Rewolucji Przemysłowej

Scenariusz Lekcji Warunki Pracy Robotnika W XIX Wiecznej Fabryce

Scenariusz Lekcji Rozwój Gospodarczy Ziem Polskich Na Przykładzie Łodzi Przemysłowej

EDUKACYJNA GRA KARCIANA

Projekt “Lodzermenscha przemysłowy język postępu” został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Patronaty medialne: