22 marzec 2019
Łódzkie podwórko – tradycja i współczesność

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Miasta Łodzi w 2019 roku, adresowane było do wszystkich, którzy chcą poznać przeszłość miasta przez pryzmat wielokulturowego i wielowyznaniowego charakteru. W centrum naszej uwagi znalazły się niecodzienne miejsca – łódzkie podwórka, które będąc punktem wyjścia do rozważań o materialnej i duchowej kulturze mieszkańców Łodzi, zwrócą uwagę na jej specyfikę i niepowtarzalność.

Celem działań podejmowanych w ramach inicjatywy było ukazanie miasta (architektury, zwyczajów, obyczajów łodzian) nie z perspektywy widocznych, powszechnie znanych faktów czy lokalizacji, lecz poprzez wydobycie na światło dzienne historii i przestrzeni, które są dzisiaj przez wielu zapomniane, mniej popularne bądź postrzegane przez pryzmat własnych przekonań, spostrzeżeń, doświadczeń.

Niektórych miejsc się obawiamy, odbierając je jako nieprzyjazne. Sądzimy, że są dla nas zamknięte, niedostępne. Pomimo że niekiedy wzbudzają ogromną ciekawość, stronimy od nich, nie do końca będąc przekonanymi, czy możemy stać się depozytariuszami ich opowieści, poznać je, doświadczyć, by na chwilę stać się ich częścią. Jednocześnie istnieją przestrzenie, które mijamy, nie zdając sobie sprawy, jak ciekawe kryją w sobie historie, jak ważni dla Łodzi ludzie je tworzyli, jak istotną rolę mają obecnie do odegrania.

 

Efektem projektu jest powstanie Zeszytu Wspomnień. Zebraliśmy w nim opowieści, którymi podzielili się z nami łodzianie. Naszym celem było ukazanie miasta z perspektywy jego mieszkańców, którzy lata temu w wielokulturowej Łodzi mieli okazję spędzać czas na tętniących życiem podwórkach. Zachęcamy do lektury.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Patronat Honorowy:

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.

Partnerzy:

  

 

 

Patronaty medialne: