13 październik 2023
Prace w sali arkadkowej zakończone!

Zakończyły się prace konserwatorskie w sali arkadkowej. Tegoroczne prace stanowiły kontynuację rozpoczętych w 2020 roku działań restauratorskich i konserwatorskich. Ich celem jest przywrócenie oryginalnego wyglądu sali arkadkowej – związanego z pierwotną funkcją pomieszczenia. Prace zrealizowano na podstawie wcześniej opracowanych badań konserwatorskich oraz sporządzonego programu prac konserwatorskich, które uzyskały aprobatę Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oprócz przywrócenia historycznego wyglądu pomieszczenia celem prac konserwatorskich było zabezpieczenie zachowanej tkanki zabytkowej obiektu z ponad 100-letnią historią.

Zadanie realizowane w 2023 r.  obejmowało przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji zabytkowych tynków oraz zachowanych tapet tłoczonych oraz wykonanie pełnej rekonstrukcji brakujących fragmentów tapet i ich scalenie kolorystyczne.

 

 

Konserwacja i restauracja zabytkowych tapet w Sali Arkadkowej

Projekt „Łódź, Pałac Izraela Poznańskiego – siedziba główna Muzeum Miasta Łodzi (1902-1903) – kontynuacja prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. sali arkadkowej” zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” (wartość dofinansowania: 50 000 zł), Miasta Łodzi (wartość dofinansowania: 50 000,00 zł) oraz środków własnych 28 711,48. Całkowita wartość projektu: 128 711,48 zł