14 lipiec 2022
RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi

Projekt „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” (wartość dofinansowania: 55 683,00 zł) oraz Miasta Łodzi (kwota dofinansowania: 80 700,00 zł)

Opis projektu
Głównym założeniem projektu „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” realizowanego w 2022 roku jest organizacja wystawy poświęconej jednemu z pierwszych polskich dizajnerów, artyście wszechstronnemu o nietuzinkowym dorobku, kontynuatorowi wizjonerskich koncepcji Władysława Strzemińskiego, twórcy kultowego fotela RM58, a przy tym łodzianinowi – Romanowi Modzelewskiemu (1912-1997). Wystawa jest punktem kulminacyjnym obchodów Roku Romana Modzelewskiego, zainicjowanych przez Muzeum Miasta Łodzi i ustanowionych oficjalnie przez Radę Miejską w Łodzi. Na wystawie zostały zaprezentowane obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi, Miejskiej Galerii Sztuki zasobów prywatnych (m. in. żony artysty – p. Wery Modzelewskiej) oraz Fundacji im. Romana Modzelewskiego.
Więcej o wystawie ->

Dostępność
Istotą projektu jest również umożliwienie pełnego udziału w przygotowanej ofercie osobom o utrudnionym dostępie do kultury (w tym z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W oparciu o koncepcję „podróży odbiorcy” oraz model uniwersalnego projektowania, zdiagnozowane zostały ewentualne utrudnienia i bariery, które mogą pojawić się i uniemożliwić uczestnictwo na jakimkolwiek etapie w obszarach: widzenie, słyszenie, poruszanie się, rozumienie i czucie.

Udogodnienia dostępne w ramach projektu:
– tyflografiki dwóch obrazów reliefowych Romana Modzelewskiego ze zbiorów Muzeum (dostępne na wystawie)
– ścieżka zwiedzania w postaci audycji zawierającej audiodeskrypcje wybranych obiektów (dostępne wkrótce)
– audioprzewodniki po wystawie do pobrania w kasie muzealnej w języku polskim
– audioprzewodniki po wystawie do pobrania w kasie muzealnej w języku angielskim / audio guide in english
– wideo-zaproszenie na wystawę z napisami oraz tłumaczem PJM
– zaproszenie, ulotka, plakat w formacie ETR
– informacja na stronie internetowej w formacie ETR, zawierająca: opis ułatwiający podróż do Muzeum, a także opis udogodnień i ewentualnych barier, plan wystawy i jej usytuowania w przestrzeni muzealnej
– plan wystawy i muzealnej przestrzeni w druku wypukłym dostępny dla publiczności (dostępny na wystawie)
– plan wystawy i muzealnej przestrzeni w technice grafiki brajlowskiej dostępny dla publiczności w muzeum (dostępny na wystawie)
– część tekstów na wystawie w formacie ETR (dostępne na wystawie)
wideo-oprowadzanie po wystawie z napisami, lektorem i tłumaczem PJM dostępne w przestrzeni ekspozycyjnej
– bezpieczne udostępnienie do dotykania wybranych obiektów (dostępne na wystawie)
– oprowadzania po wystawie z tłumaczem PJM i przewodnikiem deskryptorem (aktualne terminy dostępne w zakładce wydarzenia)

Zadanie „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

wartość dofinansowania: 55 683,00 zł

całkowita wartość zadania: 146 133,00 zł

  

Zadanie „Roman Modzelewski: wzór dla wszystkich” – program wydarzeń towarzyszących wystawie „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022

wartość dofinansowania: 58 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 79 610,00 zł