14 lipiec 2022
Roman Modzelewski: wzór dla wszystkich / O czym śnią przedmioty?

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” (kwota dofinansowania: 58 000,00 zł) oraz Miasta Łodzi (kwota dofinansowania: 15 055,00 zł)

 

Opis projektu

Celem realizowanego w 2022 roku projektu „Roman Modzelewski: wzór dla wszystkich” (we współpracy z Miastem Łódź pod nazwą „O czym śnią przedmioty?”) jest stworzenie kompleksowej propozycji z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla wszystkich grup wiekowych skupionej wokół idei przedmiotu rozumianego nie tylko jako nośnik historii, ale również jako przykład sztuki użytkowej i innowacyjnych rozwiązań techniczno-artystycznych. Inspiracją dla podjętych działań jest postać Romana Modzelewskiego, łódzkiego projektanta i artysty, której poświęcona została wystawa czasowa w Muzeum Miasta Łodzi zatytułowana „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi”. Wydarzenia wchodzące w skład niniejszego projektu stanowią program towarzyszący wystawie.

Więcej o wystawie ->

Dostępność

Jednym z priorytetów projektu jest podjęcie działań na rzecz dostępności kultury poprzez przygotowanie rzeczowych rezultatów w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu są w jak największym stopniu dostępne dla osób o szczególnych potrzebach (w tym celu została podjęta współpraca ze środowiskami osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz intelektualną, z którymi na bieżąco konsultowana jest dostępność planowanych rozwiązań).

Udogodnienia dostępne w ramach projektu:

– publikacje promocyjne (plakat, ulotka) w formacie ETR

– obecność tłumacza PJM na wybranych wydarzeniach (aktualny program w zakładce wydarzenia)

– obecność przewodnika deskryptora na wszystkich oprowadzaniach tematycznych po wystawie „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” (aktualny program w zakładce wydarzenia)

– możliwość obecności asystenta osoby z niepełnosprawnością na wydarzeniach w ramach projektu (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Muzeum pod numerem: 42 307 26 57)

broszury edukacyjne uwzględniające zasady projektowania uniwersalnego, zarówno w zakresie kontrastu i czytelności, jak i jasnego i prostego języka, również w formie alternatywnej – dźwiękowej (dostępne wkrótce)

– film podsumowujący działania w ramach projektu z tłumaczem PJM (dostępny wkrótce)

 

Zadanie „Roman Modzelewski: wzór dla wszystkich” – program wydarzeń towarzyszących wystawie „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022

wartość dofinansowania: 58 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 79 610,00 zł

 

   

 

Zadanie „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

wartość dofinansowania: 55 683,00 zł

całkowita wartość zadania: 146 133,00 zł